Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Radiesztézia

Földünkön minden kivétel nélkül energiákból és különféle erőkből épül fel. Az energiák mögött egy nagyszerű, ámde ismeretlen Tervező áll. Létére abból következtethetünk, hogy világunkban minden rendezett vagy a rendezettségre törekszik. Ennek belátáshoz elegendő egy levél erezetére, egy hópehely térszerkezetére, a víz molekula lefagyasztott állapotban látható kristályrácsaira, az atomok struktúrájára vagy az emberi test sejtrendszereire gondolnunk. Létezik egy rejtett tervrajz, melyek nyugodtan nevén nevezhetünk, mert pontosan kifejezi a lényeget: szakrális geometria. A szent geometria témaköre azonban meglehetősen terebélyes, ezért ezúttal csak egyetlen szegmensére szorítkoznék, a sugárzásmérés elméleti és gyakorlati módszertanára, idegen kifejezéssel élve a radiesztéziára.

 

Ki találta ki a radiesztéziát?

 

radiesztezia2A radiesztézia nem új keletű tudomány, mert a „sugárzás érzékelés” ma ismert legrégebbi nyomai a Kínáig nyúlnak vissza. Yü kínai császár egy agyagtáblán egy kettős vesszővel éppen radiesztéziai mérést, vagyis sugárzásmérést végez. Az ősi Indiában, Mezopotámiában, a maya és az ősi egyiptomi kultúrában, majd a keltáknál és a magyaroknál is újra és újra megjelent – vagy talán el sem tűnt – a föld- és egyéb sugárzások érzékelésének módszere.

 

radiesztézia3Minden korszakban a valódi papok, tehát a beavatott papság végezte ezeket a mérési műveleteket. Amikor egy piramist akartak emelni, templomot vagy székesegyházat építeni, palotát vagy fellegvárat, vagy egyszerűen egy jó energetikai adottságokkal rendelkező otthont akartak tető alá hozni, akkor a legjobb radiesztétákhoz fordultak és megkérték őket, hogy fáradjanak a helyszínre és végezzék el a szükséges méréseket. A radiesztéták pedig megállapították, hogy az adott helyszín milyen természetes adottságokkal rendelkezik: felmérték, hogy mennyi az ember számára negatív, azaz káros és mennyi a pozitív sugárzás a térségben. Majd mérési eredményeikből kiindulva tanácsot adtak, hogy hol érdemes felhúzni az épületet és miként érdemes berendezni az egyes helyiségeket: oltár, fekhelyet, dolgozó részt, konyhát stb. kialakítani. A kutak fúrását megelőzően mindig is nagy sikerrel alkalmazták a radiesztéziát. Mielőtt nekiláttak a fúráshoz, feltérképezték a helyet, hogy hol található a föld alatt olyan ér, vagy vízfolyás, amiből érdemes volna kitermelni a vizet. Majd miután a helyet a szakember kijelölte, ott kezdtek el ásni. Ha a radiesztéta értette a dolgát, akkor a fáradozást siker koronázta.

 

Sugárzásmérés típusai

 

radiesztézia4Közkeletű félreértés, hogy a radiesztézia csak a földsugárzások beazonosításával és mérésével foglalkozik. A radiesztézia egy olyan érzékelési vagy észlelési mód, mely a modern tudomány által még nem jutott el a „felkent”, hivatalosan elismert státuszig, holott jóval ősibb, mint azok a diszciplínák, melyek feljogosítva érzik magukat, hogy legitimáljanak efféle módszereket.

Végül is, a dolog működik és ez a lényeg. A radiesztézia azon az elven alapszik, hogy minden a világegyetemben információból és energiából áll össze. Az ember, mint az univerzum kicsinyített mása érzékszerveivel képes ráhangolódni bizonyos energiákra és az információkra. Ekképpen egy földsugárzásra vagy épen egy emberi energiamezőre, az aurára, s abból ki tudja olvasni a kérdéseire a választ. Ezek a mérések aztán lehetnek különféle diagnosztizáló és elemző módszerek alapjai.

 

radiesztézia5A radiesztézia felhasználási és hasznosítási területei:

– Geotronika: a földsugárzásokkal és azok élettani hatásaival foglalkozó sugárzásmérés. Ehhez az utóbbi időben csatlakoztak a technikai sugárzások kutatásai. Például az elektroszmog.

Fitoradiesztézia: a különböző sugárzások növényekre kifejtett hatásaival foglalkozik.

Páramedikus radiesztézia: az állatok diagnosztizálásával foglalkozik.

Orvosi radiesztézia: az emberi energiamező és élettani folyamatok diagnosztikájával foglalkozik.

Teleradiesztézia: ennek segítségével tértől és időtől függetlenül juthatunk információkhoz.

 

Geotronika

radiesztézia7Földgolyónk a naprendszer része és egy a világmindenségben száguldó, Nap körül és a

Tejút középpontja körül keringő futurisztikus űrhajó. Éppen ezért milliónyi csillag- és kozmikus sugárzás kereszttüzében telik életünk minden pillanata. Ezen sugárzások nagy részét sem az átlagember, sem a tudósok nem ismerik. Ezen kívül a Földünk is bocsát ki magából sugárzásokat. Ahogyan a források előtörtnek a föld mélyéből, majd patakokká, később pedig folyamokká nőnek, úgy energiák törnek a felszínre Földünk mélyéből és energiavonalak hálózzák be planétánkat. Ezek a földsugárzások tipizálhatóak: előnyös, hátrányos és semleges kategóriákba sorolhatók be.

 

S most egy döbbenetes statisztikai adat: betegségeink 60-80%-a összefüggésbe hozható a földsugárzásokkal. Betegségeink kialakulását és lefolyását sokszor döntő mértékben befolyásolják a földsugárzások.

Ha valaki naponta legalább 4-5 órát számára kedvezőtlen sugárzásban tartózkodik, akkor néhány éven belül komoly szervi panaszok jelentkezhetnek nála, melyek hosszú távon, átlagosan 8-10 év alatt súlyos betegségekké válhatnak. Amennyiben földsugárzások kereszteződési pontjaiban tartózkodunk/élünk, mert példának okáért az íróasztalunk, a konyhánk, a kanapénk vagy a fekhelyünk éppen ilyenre esik, akkor a károsító hatások már néhány hónap leforgása alatt kiütközhetnek.

 

radiesztezia8A fő problémát az energiaveszteség okozza. A földsugárzások interakcióba lépnek az ember energiamezejével, az aurával és típusuktól függően vagy erősítik, vagy gyengítik azt. Amennyiben gyengítik, úgy fokozatosan egyre több és több energiát vonnak el energiarendszerünktől, ami eleinte fel sem tűnik az embernek. Kezdetben lehetünk fáradékonyabbak, aluszékonyabbak, majd valamivel később ingerlékenyebbek, végül hajlamaink szerinti viselkedési, pszichés és egészségügyi zavaraink alakulhatnak ki.

Az emberi energiamező nem csak táplálja a test minden egyes sejtjét és szervét életenergiával, hanem védelmezi is azokat a külső, korábbiakban említett, gyengítő-károsító kozmikus sugárzásoktól és a negatív földsugárzásoktól. Ha ez a védelmi funkciókat is ellátó energiaburok elvékonyodik és veszít ellenálló képességéből, immunitásából, akkor szerveink és sejtjeink kiszolgáltatottabbakká válnak a sugárzások okozta károsodásokra.

Az aura nem egy zárt rendszer: folyamatosan energiákat cserél a környezetével, ad és felvesz erőket. Ha több időt töltünk negatív sugárzások közepette, akkor a negatív energiák túlsúlya ellen nem tud mit tenni az aura, s egy idő után legyengül. Ilyenkor dominó-elv szerint negatív láncreakciók indulhatnak el az ember egészségi állapotában és az életminőségében. Először idegrendszeri, majd tudati, végül szervi és szervrendszeri problémák alakulhatnak ki.

 

radiesztézia8Legismertebb földsugárzások:

Vízérsugárzás: a földalatti erek, vízfolyások, patakok, szivárgások, melyek folyamatosan változhatnak.

Geológiai törésvonalak sugárzása, melyek a természetes földmozgások következményei.

Hartmann-sugárzás: a Föld mágneses terének hálószerűen elrendeződő sugárzása

Curry-háló és Curry-pontok: a Föld poláris mezősávjai és azok keresztezési pontjai

Szent György-háló és Ley-vonalak sugárzása: a Föld mágneses energiahálójának sugárzástípusai

 

Varázsvessző és inga

 

radiesztézia9Megfejtetlen talány a materialista tudósok számára, hogy a fából és egyes fémekből készült pálcák segítségével, vagy egy cérnaszálra függesztett rézinga vagy gyöngyinga által hogyan lehet földsugárzásokat mérni. A hagyomány szerint a mogyoró-, az őszibarack- és a fűzfa vesszői és a rézből, illetve bronzból készült fémpálcák alkalmasak arra, hogy a föld mélyén megbújó ásványokat, vizet vagy akár olajat jelezzenek a kutatók számára.

Hogyan működik a varázsvessző és az inga mint radiesztéziai eszköz? Nos, a hangsúly az eszközön van. Nem maga az eszköz mér, az csupán elmozdulásával jelzi az igent, a nemet vagy az energiaáramlás irányát – vallják a radiesztéták. Hasonló dolgokra a vaddisznók és az antilopok is képesek szarvaik segítségével. Mindenesetre a sugárzásokat érzékelő szervet az emberben kell keresnünk. Az emberi aura egy elektromagnetikus mező, tehát részben elektromos, részben mágneses. A Föld egy igen komoly mágneses mezővel rendelkezik. Kettejük kapcsolata lehet a rejtély kulcsa. Ugyanis aki képes az átlagosnál egy kicsit jobban odafigyelni a megérzéseire és az észleléseire, melyet az aurája közvetít felé, az könnyebben ráhangolódhat az egyes helyek mágnesen kisugárzására.

Azt mindenki elismeri, hogy a Földnek vannak bizonyos neuralgikus pontjai, ahol akár Gauss-mérővel is tetten érhető a megnövekedett mágneses sugárzás. Talán a radiesztéták láthatatlan antennái éppen ezeket érzékeli jobban.

 

radiesztézia10Amennyire rossz híre volt kezdetben, annyira megváltoztak a radiesztéziával kapcsolatos előítéletek. Különösen annak tükrében elgondolkodtató a sugárzásmérés hatékonysága, hogy a Kanadában a Földművelésügyi minisztérium éppen úgy állandó radiesztétát alkalmaz, mint ahogy alkalmazott anno a csehszlovák hadsereg. Utóbbi kifejezetten robbanóaknák feltérképezése céljából alkalmazta a sugárzásmérőket. (Lássuk be, ők csak egyszer tévedhettek!) De Uri Geller szintén rendkívüli mágneses anomáliákat érzékelő képességeivel talált olajat bizonyos olajtársaságok számára. Innen nézve nehéz azonosulni a szkeptikusok „ilyen nincs és punktum” álláspontjával.

 

Energiavonalak a nagyvilágban

 

radiesztézia11A Glastonbury energiavonal az angliai Butleigh-től indul és keresztülhalad a glastonbury állatövön, majd többek között Westbury-n és Burringtonon is. Ezt a 16 négyzetkilométeres területet állat- és ember formájú kövek veszik körül.

Külön említem kiemelt helyen a Glastonbury Tor-t, mert sokan ezt tartják a történelem előtti idők energiaösvényei közül az egyik legjelentősebbnek. A legenda szerint a Tor lábánál rejtette el Arimateai Szent József a Szent Grált és ez Arthur király temetkezési helye is.

 

radiesztézia12Az Old Sarum energiavonal  a maga 29,5 kilométerével áthalad Hampshire-en, Stonehenge-en és a Salisbury katedrálison.

 

Találunk Csehország területén is szabályosan az erővonalakra épült kastély-katedrális komplexumot.

 

Új-Mexikóban (USA) a navajo indiánok elődei, az „anasazi”-k által épített egyenes utakkal találkozhatunk, melyek szintén erővonalak mentén épültek az ősi időkben.

 

A kínaiak „lung mei”-nek, azaz sárkányösvényeknek nevezik a föld alatt húzódó erővonalakat. Minden palotát, pagodát és szent helyet ilyen sárkányösvényekre emeltek, illetve eme energiösvények legerősebb pontjaira. Valahogy úgy kell elképzelni ezeket a jelenségeket, mint az akupunktúrából jó ismert energiapontokat és meridiánokat (energiavezetékeket) azzal a különbségtétellel, hogy ezek nem az embernek, hanem a Földanyának az energiapontjai és –vezetékei. Ezt az elképzelést erősíti meg és alkalmazza a feng shui, azaz „a szél és a víz tudománya” is.

 

radiesztézia13Összefoglalva a sugárzástan spirituális alapjait, abból indulhatunk ki, amiből őseink is, nevezetesen, hogy a Föld egy élő, eleven lény, aki egy sajátos energiarendszerrel rendelkezik. Ez a Földanya aurája, amely részben megegyezik a Föld mágneses mezejével és mágneses anomáliáival, részben több annál. Az olyan helyek, mint az egyiptomi Nagy Piramis, a Bermuda-háromszög és Stonehenge vizsgálatai és az ott történő események egyértelműen rámutatnak arra, hogy véletlenszerűség kizárásával vannak a Földnek okkult, energetikai szempontból kiemelt jelentőségű helyei. Eleink ezeken a helyeken építették fel templomaikat, váraikat és minden olyan épületüket, amelyek számukra kultikus jelentőséggel és spirituális töltettel bírtak. Lehetséges, hogy ma még sokan nem ismerik e helyek rejtélyeit, de meggyőződésem, hogy napról napra többen fogják meglátogatni e helyeket és személyesen megtapasztalni a különleges és szinte kézzelfogható sugárzásukat.

 

Boldog napot!

 

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..