Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Spirituális utazó: a formától az esszenciáig

Eleinte négy módon tévedtem. Kutattam, hogy emlékezzek Istenre, hogy megismerjem Őt, és hogy megkeressem Őt. Amikor a végére értem, láttam, hogy Ő még azelőtt emlékezett rám, hogy én emlékeztem volna Őrá, hogy a rólam való tudomása megelőzte az én Róla való tudomásomat, az Ő irántam tanúsított szeretete már azelőtt létezett, hogy én szerettem volna Őt, és hogy Ő már azelőtt kutatott utánam, hogy én kutattam volna Őt. – Bayazid Bistami – 

 

Bevezető

 

A szúfi Bayazid-tól származó meglepő idézet megmutatja azt, hogy a spirituális keresés két cselekményt, avagy utazást foglal magába: az első utazás az, amikor az utazó cselekvése a célja felé tör, míg a második a célnak a cselekvése, avagy az utazóról szóló tanítás cselekvése – ez a második tevékenység a megszentelő kegyelem.

 

Ma sok nyugati spirituális utazó nincs tudatában annak, hogy az utazása ezt a multidimenzionális aspektust foglalja magában. Néhányan tévesen a sikert csak a személyes erőfeszítéssel azonosítják, és azt hiszik, hogy minél keményebben próbálkoznak, annál nagyobb a megvilágosodás esélye. Az ösvények és a feladatok reprezentatív mintavételezése, a külső világból történő befelé haladás, a saját belső énnel, a spirituális centrummal való kapcsolat keresése; az utazás első része gyakran ölt fizikai formát: feladatok, imák, könyvek olvasása, egyéni diszciplína és jótékonysági akciók végzése.

 

Ahogy Bayazid jelzi, az előkészületi periódust követően, ez a második tevékenység – a cél mozgása az utazó felé – adományként érkezik, természetes úton lép elő, gazdagítva a mindennapi életet. Azért, hogy ez megtörténhessen, ez akkor a leginkább gyümölcsöző, amikor megvan a kapcsolat egy olyan tanárral vagy egy iskolával, amely az Ösvény Kegyelme által adatik, aki megkönnyíti az energia-felszabadulást és összekapcsolódik a magasabb éltető elemmel.

 

A mi nyugati kultúránkban, sokan még mindig kevéssé ismerik a keleti spirituális képzés finomságait. Az olyan utazó, aki a formából az esszencia felé tartó utazáson vesz részt, a személyes és társadalmi akadályok legyőzésén túl bizonyára megadja magát a dimenzionális faktornak, és végül felismeri azt, hogy a siker a megszervezett erőfeszítések és az Isteni Szeretet kombinációján alapszik; illetve a Szeretetet ajándékozzák, és nem szerzik.

 

Ebben az írásban meg fogjuk tárgyalni a spirituális utazás néhány kulcselemét, továbbá előkészülünk a Szeretet időtlen ölelés személyes megvalósítását szolgáló, alapozó munkára.

 

http://www.feralintelligence.com/

 

A vezetők elterjedése

 

Napjainkban, amikor az utazó bemegy bármelyik nagyobb könyváruházba, az egyik dolog, ami nyilvánvalóvá válik, az, hogy az emberek többsége saját spirituális élményeiről ír, illetve arról, hogy hogyan utazik befelé. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy mindenkinek van egy könyve, egy személyes módszere és az utazás befejezéséhez szükséges gyakorlatsorozata; ezek a szerzők a legtöbb esetben jóhiszeműen meg kívánnak osztani egy modellt, amely számukra működött.

 

Az ösvények és a módszerek eme bősége, egy átlagos utazó számára zavaros. Emlékszem az első olyan élményemre, amely során New York legnagyobb spirituális könyvesboltjába léptem be, s amelyet teljesen elárasztott a számos elérhető módszer és könyv. Azt sem tudtam, hogy hol kezdjem.

 

Ez a sok írott anyag a következő okok eredményeiként jelennek meg. Ezek a könyvek gyakran az előkészítő anyagok vagy a cél felé vezető utazói cselekvés kategóriájába esnek.

 

Egy speciális korszak. Ez olyan történelmi időszakok egyike, amikor az utazók szabadon felfedezhetik, hogy mit jelent a testi ártalom vagy halálfélelem nélküli spirituális lét. Mi egy szabad korban élünk és a számítógép, illetve az internethasználaton keresztül, a vallásokról és a spiritualitásról szóló információk soha nem látott mennyiségben érhetők el. A komputer az írás fizikai feladatát nem csak az írók, hanem sokak számára elérhetővé tette; a kiadó ipar a magánkiadásokkal együtt teljesen forradalmasította a könnyű könyvkiadást, és az olyan találkozási színterek, mint az e-magazinok, blogok és az e-mailek kábé mindenkit egy „publikáló” szerzővé változtatott.

 

Mindenki egy Tanár. A spirituális utazás egyik jellegzetessége, hogy miután az utazóknak megvoltak a kezdeti sikereik a saját belső áramlásukkal kapcsolatban, meg szeretnék osztani ezt a csodálatos élményt. Mivel ez tartalmasabbá tette az életüket, meg szeretnék osztani és másokat akarnak tanítani. Minden egyes utazó különböző és több száz ösvény létezik, számtalan technikával; következésképpen a mi nyitott társadalmunkban terjedelmes anyag áll a rendelkezésünkre sok leírással arról, hogy mi inspirálta és késztette őket. A leggyakrabban ez az anyag jó indulásnak, elkísér az út egy részén, de nem áll kapcsolatban egy nagyobb, átfogó rendszerrel, amely betetőzhetné a teljes utazást.

 

Ezért hallunk egy gyakorta ismételt megjegyzést: „Belefáradtam minden ilyen önsegélyező könyvbe, amely senkinek sem segít igazán. Olyan gyakorlatot akarok, ami működik.”

 

http://forusa.org/

 

A nagy sóvárgás

 

Mindnyájunkban található egy üres hely, amely gyakran sóvárgásként vagy kínos érzésként ölt testet. Bizonyos szinten mindannyiunk érzi, hogy van egy hiányzó darab és mindannyian nekiláttunk a saját életünkben betölteni azt.

 

A nagy sóvárgás. Ezt a belső ürességet és a Nagy Sóvárgást időnként nagyjából bármi csillapíthatja. A világ egy óriási bazár és az utazó betárazhat a kosarába a finom ételekből, a színes ruhákból, a különböző munkafajtákból, a szexuális pozíciókból, az italokból, a gyógyszerekből és rengeteg más tevékenységekből, valamint hobbiból. Mégis a belső spirituális nyugtalanság csak tartósan csillapodhat le azáltal, hogy saját belső szikránkkal vagy a szentséges belsőnkkel lépünk kapcsolatba. Ez az első utazás a formából az esszenciába. Előkészítésképpen a könyvek, a videók és a „new age-es rendszerek sokasága vezet téged az út egy szakaszán.

 

Kívülről befelé

 

A szentség és a mitikus világelveszítése. A spirituális utazás iránti igényünk még inkább kiemelendő, sokunk számára a szakralitással való tradicionálisabb kapcsolat többé már nem elérhető. Manapság egy természettudományos kultúrát alkotunk és a tudomány naponta kétségbe vonja az ősi mítoszaink és tradicionális-spirituális tanításaink javarészét. Például, a Biblia azt ajánlja, hogy az emberiség már nagyjából 10000 éve létezik a Földön; míg a tudomány azzal áll elő, hogy az emberiség évmilliók óta jelen van ezen a bolygón emberi formában.

Hasonlóan a tudomány indítványozza, hogy több olyan hely is volt, ahonnét az emberiség elindulhatott; s nem csupán egy, illetve nem csupán az Édenkert.

 

Minden egyes civilizáció tapasztalati bölcsességet, mítoszokat vagy szabályok sorozatát kívánja, hogy segíthessen az utazónak felnőni és eligazodni az életében; valamint olyan átmeneti rítusokat, amelyek tradicionálisan segítenek összekapcsolni az utazót az Univerzális Istenséggel a saját szentséges centrumán keresztül, s amit a mi kultúránkban a fogyasztással helyettesítettek.

A nyugati utazók számára a tudomány, a pénz, a hatalom igénye, a hitelkártyák és az individuális önkifejezés vált az élet központi kérdéseivé. Miközben az élet eme vetületei ugyan fontosak, mégsem töltik ki az üres helyet, s a belső sóvárgás tovább folytatódik. Néhány utazó gyorsan felismerte, hogy a spirituális sóvárgás egy „betegség”. Ezek az utazók könyveket olvasnak, követik a feladatokat és felkészülnek arra a belső tapasztalásra, amely összekapcsol az Istenséggel. A könyvek, az előadások, a videók, a cikkek a válasz részei; azonban a belső tüzet valami más is táplálja.

 

http://www.psychicbutsane.com/

 

Az emlékezés

 

Mindnyájan spirituális létezők vagyunk, akik fizikai testet öltöttek egy olyan spirituális középponttal, amely ismeri a hazafelé vezető utat. Ez a spirituális központ, vagy a szív, állandóan kapcsolatban áll a szentséggel. Az utazónak el kell tudnia csendesítenie azt a részt, amely a világgal köti össze és arra kell hallgatnia, amely a Felsőbbre hangolja rá. Ezt „emlékezésként” fogalmazhatjuk meg. Ez az összeköttetés felerősödik, amint az utazó a tanítómester jelenlétében tanul. Ez a tanulás gyakran megkönnyíti az utazás második dimenzióját.

 

Felkészülés a tanulásra. A saját belső áramlatunkkal való összekapcsolódás az emberi létezés része. Ez annyira természetes, mint a lélegzés vagy egy pohár víz elfogyasztása, mégis a legtöbbször a napi gondjaink elválasztanak bennünket ettől az élménytől. Szintúgy természetes dolog gondokkal, gondolatokkal és aggodalmakkal kitölteni az üres helyet, holott arra is muszáj volna időt szánnunk, hogy ami belül van, az felszínre jöhessen. Ahhoz, hogy ezt a szent helyet elérhessük, és hogy ez az energia tudatos szinten is megnyilvánulhasson, fel kell készülnünk, ki kell fejlesztenünk a képességeinket és kapcsolatba kell lépnünk egy tanítóval.

 

Ez a második utazás – a kapcsolatfelvétel a saját belső áramlásunkkal és annak felszínre juttatása napi szinten – a megfelelő idő, a megfelelő hely és a megfelelően együttműködő emberek kérdése.

 

A Tanító megtalálása. Annak érdekében, hogy az utazókat megtaníthassák arra, hogyan tudnak hatékonyabban befelé haladni, valamint hogyan tudják felszínre segíteni és megvalósítani azt, ami bennük van, egy olyan misztikus iskolának vagy egy olyan misztikus ösvénynek kell a részévé válniuk, amely erre az előkészítésre specializálódik. Az utazóknak muszáj egy olyan környezetben lenniük, ahol ez a fajta megtapasztalás megadatik, és amikor felkészültek, akkor az Istenség kegyelmet áraszt az utazókra (szó szerint: adományban részesíti az utazókat).

 

Miután az utazó felvette a kapcsolatot a saját belső áramlásával és az univerzum magasabb energiáival, megváltozik; az utazó eme élménysorozat hatására átalakul és felismeri a kutatás tárgyát. A tanulásnak ezt a fajtáját fejlettebb spirituális tanulásként fogalmazhatjuk meg. Ez túlmegy a bevezető anyagon, a könyvekben és a videókon található előkészítésen, vagy az interneten, a tévén, vagy a DVD-n keresztül történő tanuláson.

 

Jellemző módon ebben a kommunikációs korszakban valamennyi modern tanár olyan előkészítő anyagokat fejleszt ki, amelyet a spirituális olvasók el tudnak olvasni és meg tudnak tanulni. És ha egy tanár hozzájuk fordul, megtanulják az anyagot és mikor elkészültek vele, újabb instrukciókért jelennek meg.

 

„A spirituális utazáshoz szükség van egy iránymutatóra. Válassz egy mestert, mivel nélküle ez az utazás tele van megpróbáltatásokkal, félelmekkel és veszélyekkel. Kísérő nélkül elvész az ember azon úton, amit már megkezdett. Ne utazz egyedül az ösvényen.” – Rumi.

 

Az ösvényen való utazás. Mindegyik nagy vallásnak van egy belső áramlata vagy egy misztikus hagyománya, mindazonáltal ez a fajta megtapasztalás nem áll mindig mindenki rendelkezésére.  Miként azt a fentiekben is jeleztük, ez megkívánja az előkészületet és egy tanárt, vagy egy olyan környezetet, amely erre a tanításra specializálódik. Több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz az, ha a spirituális megtapasztalásokat még azelőtt ösztönözzük, hogy az utazó készen állna rájuk – sokan azáltal váltak a spirituális ösvény áldozataivá, hogy idejekorán megnyitották a spirituális középpontjukat.

 

http://www.openhandweb.org/

 

Minden bölcsességet két sorban fejezhetünk ki:

 

„Ami megtehető érted, azt hagyd megtenni.

Amit meg tudsz tenni magadért, győződj meg róla, hogy megtetted.”

– Khawwas –

 

Végkövetkeztetés

 

A nyugati kultúránkban mi a spirituális tanulás határvidékén járunk. Éppen csak ráeszméltünk azokra a keleti ösvényekre és tradíciókra, amelyek régóta összekapcsolják az utazókat Istennel. Ehhez hasonlóan szemtanúi vagyunk a „new age”-es tanítások berobbanásának és a spiritualitás iránti érdeklődésnek. Továbbá a tudomány is bekapcsolódott az univerzumban található életenergiának, avagy az élet alapjául szolgáló egységnek a kutatásába.

 

A misztikusok kedvéért, ez a kutatás régóta tartó utazás a formából az esszenciába, ahol minden összekapcsolódik az Egység primordiális energiájával és a mindennapi életen keresztül tapasztalható megfelelő neveléssel. És eme utazás során mindig is működött a tevékeny és megszentelő Kegyelem– ami nem más, mint a Szeretetnek az utazó felé irányuló mozdulata.

 

Bistami, Rumi and Khawwas quote taken from: James Fadiman & Robert Frager, Essential Sufism, HarperCollins Publisher, 1997.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..