Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Szeánszok

A szeánsz nem más, mint a spiritiszták szellemidéző összejövetele. Manapság divatos dologgá vált legnagyobb sajnálatomra, mert a helyzet az, hogy egy egyáltalán nem veszélytelen mágikus rituáléról szól. De kezdjük az elején.

A segédeszközök

szeánszok1A szellemidéző szeánszoknak megvannak a maguk múlhatatlan szent eszközei. Először szükség van egy olyan személyre, aki képes szellemek csatornájává válni egy időre. Ő lesz a médium, vagyis a közvetítő, akin keresztül majd a szellemi lények megnyilvánulhatnak a rituálé során. A segédeszközök között előkelő és hírhedt helyet foglal el a háromlábú szék és az úgynevezett Ouija-tábla (vagy Quija-tábla, ejtsd: vija-tábla). A háromlábú széket nyugodtan helyettesítheti egy szájával lefelé fordított pohár vagy egy planchette (egy többnyire szív alakú mutató eszköz, amelyhez az ujjat érintik) is.

A Ouija-tábla készülhet papírlapból vagy fából. Előbbire rajzolni, utóbbiba égetni szokták a szimbólumokat. Lényegében ez a tábla teszi értelmezhetővé a szellemvilág üzeneteit a hallgatók számára. Maga a tábla a következőképpen nézhet ki:

 • közepén egy yin-yang jel található, lehetőség szerint szabályos ábrázolásban,
 • a központi kör mellett két másik kör található, egyikben az „igen”, másikban a „nem” felirattal, de lehet további köröket is beiktatni, például „nincs válasz”, „várakozni”, „viszontlátásra” vagy valamilyen konkrét entitás nevét, akivel rendszeresen szokott a szeánszvezető kommunikálni,
 • egy nagyobb körbe a számokat írják 0-tól 9-ig,
 • a tábla szélére, a pereme mentén pedig az ábécé betűi szoktak a hagyomány szerint szerepelni,
 • szokás még két fehér gyertyát is meggyújtani.

 

szeánszok2Ezen felül már csak a sajátos megjelöléseket és szimbólumokat kell feltüntetni, illetve arra kell figyelni, hogy minden az energiaáramlásoknak megfelelő irányba mutasson. Ez utóbbit én nem adom meg, mert nem szeretnék további tippeket adni egy ilyen tábla elkészítéséhez, megmaradnék a Quija-táblával történő szeánsz száraz elemzésénél.

 

A „beszélő tábla”

 

szeánszok4A Ouija-tábla célja és rendeltetése kapcsolatot létesíteni a túlvilággal. Ez persze túlságosan tág fogalom, mert nem könnyű meghatározni, hogy pontosan hová, a szellemi világok telefonhálózatának melyik „mellékére”, akarom mondani régiójába kapcsol ez a mágikus adó-vevő. Hogy miért nehéz megállapítani, vagyis lokalizálni a célállomást? Nos, azért roppant bonyolult ez a kérdéskör, mert az emberi akarat és szándék nem mindig tiszta, illetve nem mindig hozza a szeánsz azt az eredményt, amit elvárunk tőle. Mivel maga a médium is egy adott tudatszinttel rendelkezik és pillanatnyi állapota is változó, ez már alapvetően befolyásolja a szeánsz sikerességét. Ami pedig legalább ennyire fontos az az, hogy milyen spirituális, vagyis pszichikai képességekkel rendelkezik az illető és milyen szinten képes működtetni azokat.

 

A különböző kultúrákban a szeánsz eszközei szentnek, a közvetítő személyek pedig beavatottnak számítottak. A nép tudta, hogy amikor a sámán, a táltos, a varázsló vagy a mágus, esetleg a boszorkány megnyitja a táblát, akkor a tábla és az idézést végző személy összeforr, azaz összekapcsolódnak az energetikai szintek. Ilyenkor tulajdonképpen egy spirituális átjáró nyílik, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek:

 • a holtakkal, pontosabban az elhunytak szellemeivel, feltéve, hogy még nem születtek vissza a Földre,
 • szellemi tanítókkal, a nép vagy a nemzet vagy egy kisebb csoport vezérlő szellemeivel,
 • természeti szellemekkel, például egy erdő vagy egy hegység szellemével,
 • kommunikálhatnak angyalokkal, tündérekkel, elementálokkal és így tovább,
 • köztes létben ragadt szellemekkel, vagyis kísértetekkel,
 • más felsőbbrendű lényekkel, például Mesterekkel vagy a felettük álló Nagyurakkal.

szeánszok3A Ouija-táblát az első használat előtt mindig felszentelték és a megfelelő varázsformulák elmondása, illetve a jól megtanult ceremónia elvégzése után egy okkult híd, egyfajta misztikus kapcsolat alakult ki a megidézendő entitás és a médium között.
A megidézett lény összekapcsolódott a jelenlévők tudatával és energiamezejével, s kezdetét vette a kommunikáció. Amikor a tábla, a pohár, a gyertyák és a médium között a töltések kiegyenlítődtek, akkor a pohár egyszer csak megmozdult. A médium gyakorlottságától és avatottságától függően a pohár vagy a kis háromlábú székecske a megfelelő betűkre, számokra és jelekre mutatott rá, amit ha összeolvastak, akkor ezek a jelek, jelzések értelmes mondatokká álltak össze a saját nyelvükön. Ekkor szó szerint beszélni kezdett a tábla és a szellemi világ, a láthatatlan birodalom egyszer csak elevenné vált a résztvevők számára.

 

Kik használtak boszorkánytáblát?

szeánszok4Meglepő, hogy már mennyien használtak a történelem nagy alakjai közül szellemtáblát vagy angolszász elnevezésben Quija-táblát. Időszámításunk előtt 1200-ban már biztosan használták a szeánsztáblát a kínaiak. Ez a jövendölések korában történt. A Püthagorasz-tétel ión származású alkotója, maga a híres Püthagorasz (i.e. 582 – 496) és hívei, a püthagóreusok előszeretettel rendeztek misztikus szeánszokat. De a bölcs elvi követői volt Krotóni Philolaosz, Empedoklész és Anaxagorász is.

Jóval később Cornelius Agrippa, John Dee, Madame Blavatsky vagy éppenséggel Napóleon, s még temérdek császár, király és uralkodó nem csak hobbiból, hanem nagyon is komoly kérdésekben kérték ki a szellemvilág bizonyos küldötteinek a véleményét és tanácsát.

A modern korban sokkal jobban dokumentált esetekkel is találkozhatunk, mint például a 19. század folyamán feljegyzésre kerülő esetek arzenálja. Sőt, tudomásom szerint olyan materiális elmék is, mint Einstein, kommunikált felsőbb hatalmakkal és kapott tőlük iránymutatást és segítséget bizonyos tételei kidolgozására.

De a totális diktatúrák urai közül például maga Sztálin és Hitler is szoros kapcsolatot tartott fenn a túlvilággal boszorkánytáblák és médiumok segítségével. Hadjáratok és országok leigázásának sorsát, népek jövőjének végzetét befolyásoltál olykor a szeánszok eredményei.

Edgar Cayce és megannyi látnok szintén használt boszorkánytáblát és korunk nagy ezoterikusai is teljes természetességgel szoktak nyitni ily módon beszélő táblákat.

 

Az ezotériához fordulók és konyítók egy része igencsak szűklátókörű, mert a saját céljaira akarja felhasználni a szellemvilág segítségét, vagy a ragaszkodásból el nem engedett, elhunyt hozzátartozóikkal akarnak kapcsolatot létesíteni, de olyan esetek is szép számmal elfordulnak, amikor a végső elbúcsúzás szándéka viszi rá az itt élőket, hogy kommunikációt kezdeményezzenek a másképpen élőkkel.

szeánszok6Számos szeánszozás arról szól, hogy a hozzá nem értők igyekeznek vallatóra fogni a szellemi lényeket, akik sokszor vissza is élnek a kérdezők jóhiszeműségével és naivitásával. Bizony sokan szeretnének jósoltatni spiritiszták által, akik előszeretettel válaszolnak a kérdésekre. A legtöbb ezoterikus embert előbb-utóbb eléri a lehetőségek szele. Amint megorrontják a lehetőségeket, a kíváncsiságuknak már képtelenek határt szabni, s szinte vadul vetik bele magukat a kérdezősködésbe: ki voltam előző életemben, mivé válhatok jelen életemben, milyenek a jövőképeim, mikor találok rá az igazira stb. Az elcsépelt kérdések száma szinte végtelen és unalomig ismételt. Ritka, aki betartja a mértéket és az ősi szabályt, miszerint a kérdező egyben megválaszolóvá is válhat, s akkor is úgy érzi, hogy képes elviselni a válasz súlyát és következményeit, akkor valóban érdemes feltennie a szeánszon a kérdését.

 

Cseles szeánszok, tiszta szeánszok

 

szeánszok7A válaszok minőségéből messzemenő következtetéseket lehet levonni a szeánsz hitelességére vonatkozóan. Mivel a szeánszozás az egyik legveszélyesebb, ugyanakkor kétségkívül az egyik legmisztikusabb eszköz a szellemvilággal való kapcsolatfelvételben, ezért sok a fonákság velük kapcsolatban. Hallani olyan banális esetekről, amikor a médium nem is médium, hanem a saját torz gondolataival és agyszüleményeivel ajándékozza meg és használja ki a klienseit. Előfordul, hogy a médium nem teljesen tiszta csatornaként funkcionál, tehát a szellemvilág üzenetei ilyenkor összekeverednek a médium elméjében születő információkkal. Megint más a felállás az olyan alkalmakkor, amikor a médium ugyan hiteles, de a szellemvilágból nem a meghívott entitás jelentkezik be a vonal túlsó végén, csupán annak látszatát próbálja – sokszor sikerrel – megteremteni, hogy ő az, akit keresnek. Ilyenkor egy csapásra csalás és kihasználás áldozatává válhat az ember. De természetesen gyakori eset az is, amikor minden klappol, a szeánsz flottul lezajlik és mindenki azt kapja, ami neki jár. Ilyenkor nincs hiba a szeánsz lefolyásában.

 

Léteznek olyan veszélyforrásai is az asztaltáncoltatásoknak, amelyekről még végezetül szólnom kell. A legtipikusabb hiba az, amikor tudatilag, auratikusan (aura = emberi energiamező) és erkölcsileg felkészületlenül kezdünk bele egy szeánszba. Ilyenkor nagyon is objektív veszélyeknek vagyunk kitéve. Nem győzőm hangsúlyozni, hogy egy avatott, tapasztalt személy esetében ez nem szokott előfordulni, de annál gyakoribb a kezdők és az avatatlanok körében az efféle baki.

Tudniillik, a szeánsz nagyon sok energiát von el az embertől, ilyenkor az aura lemerül és ezért figyelni kell arra, hogy mikor kell abbahagyni.

szeánszok8Szintén fontos, említést érdemlő szempont, hogy a megfelelő védelemről is gondoskodni szükséges a spiritisztának, hiszen ha éppen egy arra kóborló, rosszindulatú vagy ártó szándékú entitás jelentkezik be a boszorkánytáblán keresztül, akkor azt a megfelelő akarattal és erővel el kell tudnia küldeni. Ha pedig agresszív és kifejezetten ártó cselekmény történik, akkor nem árt, ha megfelelő szellemi támogatást, illetve segítséget tud hívni, mielőtt a dolgok teljes kicsúsznának az irányítása alól. Tehát a védelem és a segítő lények támogatása mindenkoron elsődleges szempont kell, hogy legyen az asztaltáncoltatóknak. Mindezt csak annak illusztrálásra írtam le, hogy érzékeltessem, mennyire összetett és sok kimenetelű lehet egy szeánsz.

 

A megfelelő szellemi vezetővel történő és a helyesen, felkészülten elvégzett szeánszozás és rituálé azonban mindig hasznos, mert a tanulók és a résztvevők sokat fejlődhetnek általa, illetve spirituális megtapasztalásnak és bizonyosságnak sem utolsó a szeánsznak nevezett szellemi légyott.

 

Boldog napot!

 

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..