Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Szent mértan égen-földön

Senki ne ijedjen meg, mert nem matematika vagy fizikaóra lesz! Csak néhány fantasztikus megfigyelés, hogy ne csak nézzük, lássuk is a valóságot, amire az életünk épül!

A szent mértant szokás még egyebek mellett szakrális geometriának, az univerzum architektúrájának, Isten ujjlenyomatának, a Mindenség intelligens tervezettségének is nevezni. Noha rendkívül tudományosan hangzik mindegyik definíció, igyekszem közérthetően elmagyarázni a szent mértan alapjait, hogy világos legyen azok számára is, akik életükben először hallanak róla.

 

Ki ne látott volna már hópelyhecskéket, tengeri csigát, napraforgótányért, virágszirmokat, fenyőtobozt? Az avatottabbak esetleg láttak már tévében osztódó emberi sejteket is.  Mi több, amikor az embert magával ragadja az érzés, eltűnődik az élet nagyszerűségén. Így többek között a saját testi adottságain: miért van öt-öt ujj a kezein és a lábain, milyen arányokat követnek az ujjak, a karok és a lábak, a fej és a törzs, vagy szimplán az arc egyes részei – a szemek, a fülek, az arcfelek szimmetriája és egymáshoz viszonyított arányai.

Amikor az ember az égre tekint, s megvizsgálja a naprendszer bolygóinak vagy akár a galaxis-halmazoknak az elrendezését, akkor hasonló törvényszerűségekkel találja magát szemben. Teljesen mindegy, hogy valamit mikroszkóp alatt, vagy csak teleszkóp segítségével tudunk tanulmányozni, a mértani szabályrendszer, a mátrix ugyanaz.

A misztériumiskolák, amelyekbe az ókor olyan nagy gondolkodói is jártak, mint Thalész és Platón, még hűen ismertették a természet rejtett mintázatainak a titkait. Pillantsunk bele az ősi egyiptomi misztériumokba!

 

Kezdetben csak a Teremtő, a Teljesség, az Üresség, a Végtelen Potencialitás létezett minden megnyilvánulás nélkül. Az Egy lehelet nélkül lélegzet – ahogy a Védák írják. Ez a Semmi állapota, értve ezalatt a kezdetet megelőző létet. Hogy ezt jobban megértsük, fogadjuk el, hogy akkoriban még nem volt sem tér, sem idő, sem világ, sem semmilyen dimenzió. Isten, avagy a végtelen Telítettség egyszer csak elindította azt a folyamatot, amit teremtésnek hívunk, s amely a mai napig zajló esemény.

A teremtés nyilvánvaló módon egy pontból indult ki. Egy pontból több irányba, akár minden irányba. Itt egy képzeletbeli teret vetítsünk lelki szemeink elé, mert akkoriban még az anyagi világ nem létezett. Tehát a Teremtő vagy a Nagy Egész tudata egyszer elindította a maga kisugárzását több irányba. A végtelenre vetítve mindez kissé nehézkesen képzelhető el. Ennek kiküszöbölése érdekében, gondolkozzunk gömbszerű alakzatokban. Egy végtelen gömbben megjelenik egy pont, amely minden irányba lövell ki magából sugarakat, mintegy beragyogva ezzel saját magát.

 

Megjelennek a kiterjedések, amelyek az eredeti gömbhöz hasonló, ámde attól kisebb gömböcskék. Az, amiben mindez történik – a nagy gömb egy része – a tér nevet kapja. Az, aki létrejön, mint kisebb gömb, a tudati megnyilvánulás, egyszerűbben a tudat nevet kapja. Kívülről nézve, a síkra vetítve ez egy kört jelent a közepén egy ponttal, a Forrással. A Forrásból kipattannak, kibomlanak a további körök, melyek szabályosan veszik körbe, egyszersmind metszik a központi magot és egymást. A folyamat első köre ezzel lezárul.

 

Mi jött így létre? Többféle tudat született a központi tudatból, amelyek szakasztott olyan mintára készültek, mint a Forrásuk. A tudatok azonban nem statikusak, hanem vibrálóak, mozgóak, azonfelül pedig metszik is egymást és ezzel óhatatlanul újabb tudatokat hoznak létre. Ez a teremtés szimfóniája.

 

A tudatok egyúttal határokat is létrehoznak, amelyeken belül mozogni képesek. Sőt, a teremtés annyira dinamikus, hogy az egyik tudat áthatja a másik tudatot. (a körök egymásba lógnak, hatolnak) Ez újabb alternatív tudatokat – köröket – eredményez.

Mindez a végtelen nagy gömbben, vagy ha úgy tetszik, körben megy végbe végtelen irányban. A kör és a gömb tökéletes formáját csak a példa szemléltetése érdekében választottam, tehát attól el kell vonatkoztatni.

 

Lassítsunk le egy kicsit. A Végtelen Alkotóerő tehát mindent áthat, mindenütt jelen van és mindenben tudatos. Ezt nevezhetjük férfi jellegnek. A mindent kitöltő, határtalan tér, amely szintén Ő maga, amint végtelen mozgási lehetőséget kínál, nevezhető női, vagy befogadó résznek is. S máris eljutottunk az isteni kettősségig, a yang-yin elvig, a kiáradó és a befogadó aspektusig, a fény-sötétség dichotómiájáig. Távolról ugyan, de Ádám-Éváig.

 

Innentől válik csak igazán izgalmassá a teremtés, ugyanis a tudatok teremtése és mozgása a „nagy gömbön” vagy Nagy Egészen belül feszültségeket eredményez. A feszültség itt nem negatív értékítéletet tükröz, hanem az életet!!! Az élet mozgás, változás és átalakulás. Hogyan? A feszültség hatására születnek a formák.

Egyfelől mindenki egylényegű, hiszen az ősforrása azonos, másfelől mindegyik tudat egyedi, mert más és más feszültségek (vibrációk) eredményeképpen jött létre. Ez a másság alapja, az élet komplexitásának a magyarázata. Minden tudat a többitől különböző hatóerő.

 

Ha most visszakanyarodunk a pontból kinövő kör esetére, akkor a két kör metszetéből kialakuló formára lehetünk figyelmesek. Ezt nevezik mandorlának, vagy vesica piscis-nek. Hol fordul elő ez a forma? Például az emberi testen, a szemek formájában köszön vissza. Azután jön a harmadik kör, és így tovább. A mintázat tökéletesen szabályos. Ha pedig a metszéspontokat vonalakkal vagy síkokkal kötjük össze, akkor csodálatosan szabályos testeket és síkidomokat kapunk. Semmi káosz, csupa logika. Egyre több szabályos mintázat bontakozik ki a szimbólumból.

 

Így lyukadunk ki az egyik ősmintázatnál: az Élet Virágánál, vagy az Élet Magjánál. Ha az Élet Virágát a középpontja körül megforgatjuk, akkor egy tóruszt kapunk. Ez az egyedüli olyan alakzat, amelyet ha kifordítunk önmagából, akkor is saját magába tér vissza. Ez hét részből áll, amelyet analógiába szoktak állítani a spektrum hét színével, a zenei hét hanggal és egy sor hetességgel.

 

Az Élet Virága úgy lesz teljes, hogy a központi kör (gömb) köré szabályosan rakodó hat kört újabbak követik. Így válik teljessé az Élet Virága, amely szimbólumot a világ minden táján felfedezhetjük az ókori spirituális tudományokban. A legismertebb példányával az egyiptomi Abüdoszban található Ozirisz Templomban találkozhatunk.

 

Ha az Élet Virága kiegészül még két sorozat körrel, akkor az Élet Gyümölcséhez jutunk el. Ez az anyagi univerzum teremtésének az alapja, de jegyezzük meg, hogy a példa csalóka, mert az elején tudatból indultunk ki és a tudati sokszorozódás szabályait követtük nyomon, s most is még csak a tudati szinten, tehát egy virtuális valóság szintjein mozgunk. Mindazonáltal, az alapkoncepció talán már sejthető: a Mindenség archetípusa és alapváza, amelyből a későbbiek folyamán kibontakozik az anyag szerkezete.

 

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..