Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Szeretné-e még az emberiség a szabadságot?

Az emberiség számára adható legbecsesebb ajándék a valódi létezésen és az univerzális Forrással való, vele született összekapcsolódáson kívül a szabad akarat adománya. Végül is hatalmunkban áll döntéseket hozni önmagunkért. Sajnálatos módon ezt a koncepciót a tudatlanság és a pszichológiai manipuláció törmelékei alá temették, s természetszerűleg az élettáplálás egy nagyon összetett problémájává vált, mivel életünk ingerei és a tapasztalatai megbonyolítják a teljes döntéshozatali folyamatunkat.

 

http://consciouslifenews.com/

 

És mi van a szabadsággal meg a szabad akarattal? Azokat általánosságban a filozófiai értekezések és a politikai arénában zajló háború ideológiai civakodásai közé száműztük. Finoman oda utaltuk, ahonnét nem gyakorolhatnak hatást a tudatosságunkra és a mindennapi életünkre.

 

Sokan bizonyítják, hogy a jelenlegi körülményeink között nem áll módunkban saját döntéseket hozni, hogy gyakorta még a szabad akarattal sem rendelkezünk igazából, amint arról a történelem tanúskodik. Ez rámutat a probléma gyökerére. Itt az engedélyhez kötött gondolkodáson keresztüli hatalomtól való megfosztottságunk áll szemben a tiszta szabadság velünk született természetének megismerésével. Úgy tűnhet, mintha ezt időnként elnyomták volna. Úgy tűnik, hogy a szabad akarat gyakran hatástalanított vagy nagymértékben korlátozott bizonyos körülmények közepette: vagy döntés, vagy kényszer, avagy összejátszás révén.

 

De valójában nem számít, mennyire drákói? Végül is, úgy tűnik, hogy az emberiség többsége még annak sincs tudatában, hogy létezik ez az elidegeníthetetlen szabadság, s olybá tűnik, hogy nem foglalkozik azzal, hogy teljes mértékben érvényesíteni akarja a veleszületett szabadság eme képességét.

 

A választás méltósága

 

Minket a legalapvetőbb ajándékkal koronáztak meg: egy teljes mértékben önálló tudati akarattal. Megválaszthatjuk, hogy mit mondunk, hogy mit teszünk, hogy mire reagálunk, hogy minek szentelünk figyelmet és mire energiát. Ugyanakkor, lehet, hogy ez nem látszik, ha a társadalom építményére tekintünk, illetve ha az emberiség viselkedését és erős feltételekhez való kötöttségét értékeljük ki. Miközben a szabadság gondolata még mindig távolról visszhangzik az emberek szívében, számos komolyan kompromittáló jelentést ölt magára. Szándékosan.

 

Emellett, bizonyos okoknál fogva úgy tűnik, hogy különböző mértékben, de feladtuk a szabadságunkat valamiért cserébe. De vajon miért cserébe? A biztonságért? Az elfogadásért? A könnyítésért?

 

Minden bizonnyal ez történt. De vajon hogyan jött ez létre? És ki mondta, hogy nekünk bármit is áruba kell bocsátanunk?  Vajon ez egy szándékosan megtervezett kompromisszum volt annak érdekében, hogy az emberiséget a választás illúziója általi rabszolgaságban tartsák? Amikor bolygónk különféle társadalmainak kiagyalt és rendkívül kontrolláló politikai és gazdasági struktúráira tekintünk, akkor világos, hogy valami komolyan nem stimmel. Különösen így van ez a nyilvánvalóan kegyetlen, túlprivilegizált uralkodó osztály esetében, amely azon elnyomottakon uralkodik, akik a javakat előállítják.

 

http://www.eft-therapy.com/

 

A bilincsek levetése

 

Vajon pontosan a mi igazi, rendíthetetlen spirituális szabadságunk elveszett képessége volna az, amely képessé tenné az emberiséget egy olyan rendszer béklyóinak a lerázására, amelyet a gondosan manipulált, önkéntes rabszolgaságra építettek? Ez volna az, amiről az emberi test, lélek és szellem ellen folytatott háború szólna? Az emlékezésünk gátlása?

 

Amikor valaki eljut addig, hogy ráébred a valódi tudatosságára, vagy talán mondhatom, hogy ama tudatosságra, ami onnantól kezdve sohasem alszik, akkor valami mélységes dolog történik. És folytatódik a felfedezés. Bekapcsolódunk a Forrásba – hamisítatlan, szűretlen, határtalan, végtelen és kreatív Forrásba, vagy nevezd úgy, ahogy jól esik. Ez az a hely, ahol a spiritualitás és a metafizika találkozik az elmével és a pszichológiával, ahol az igazi tudomány és megismerés összeér az univerzum hatalmas, egyidejű életáramával.

 

Ez összességében lényegileg az Egy/ség/. Egyáltalán nincs megosztottság az alapvető Egységben, s minden értelemmel bír. Ez azért van így, mivel mi velünk születetten hagyjuk magukat belemeríteni egy olyan tapasztalati nézőpontba, amelyből felismerjük, hogy nem fontos mindenről tudnunk, avagy mindenhol lennünk. Ezen a szinten csak vagyunk/létezünk és minden csodálatos. A magasztos világosság áthatol rajtunk.

 

Természetszerűleg vannak különbségek a manifesztációk között és szemmel láthatóan léteznek a temérdek befolyás által előidézett konfliktusok is megannyi szinten, de a szabadság vonatkozásában, ez az a hely, ahol a tiszta valóságra és definícióra rálelhetünk. A lélek szuverenitása az, ami a mindenség velejáró joga. És az ember bárminek véget vethet, illetve bármilyen fajta mesterséges struktúrát gyorsan semmissé tehet.

 

http://daringtolive.ca/

 

A hamis döntés hamis játéka

 

Ehelyütt találkozunk az emberiség uralkodóinak az egyik leghatékonyabb eszközével, mellyel manipulálni tudnak. Ezt a felismerést a korábbi és az elmúlt évszázadban is adatokkal támasztották alá, megfigyelvén, hogy az emberek keményebben és jobban dolgoznak, illetve elégedettebbek, ha azt érzik, hogy van beleszólásuk a rabságukba. Ez roppant figyelemre méltó. Mi még továbbra is egy feudális társadalmat alkotunk, csak kitalálták, hogyan építtessék meg velünk a saját börtöneinket, miközben azt képzeljük, hogy szabadok vagyunk.

 

A hamis demokrácia nyilvánvaló példáján, vagy a manipulált választási rendszeren túlmenően, a szembeszökő előfeltevéseket/vélelmeket ágyaztak be szándékosan a valláson, a hamis tudományon, a sántikáló oktatáson, a társadalmi nyomáson, a médián stb. keresztül.

Közhelyeket kaptunk a reményről, a változásról és a biztonságról, miközben a média szórakozást, materializmust, divatot és más egyéb olyan elfogadási formákat pumpál, amelyek arra kondicionálnak, hogy a tömeget teljes mértékben lekösse saját maga kielégítésének a kómatikus állapota.

 

És ami a kapitalizmust illeti (amelyet minden kormányzati forma felkarol), ez a végső cél. A mi személyes elégedettségünk, bármibe is kerül másoknak, akik szintúgy nem fogják fel, mint mi, hogy hogyan tanulhatják meg elérni, amit akarnak.

 

http://2.bp.blogspot.com/

 

Félelem – A szabadság ellensége

 

Az emberek miért ragaszkodnak a korrupt, korlátozó rendszerekhez akár még a saját kárukra is? Az ismeretlentől való félelem roppant erős, különösen a tudatlanok körében. Egyszerűen az attól való félelem, hogy legközelebb nem lesz mit ennünk, képes kelepcébe csalni minket. A nélkülözéstől való félelem, az egyedülléttől való félelem, a megtámadástól való félelem, a haláltól való félelem.

 

Mindez módfelett erős.

 

És a megrémült emberek nem lesznek képesek tudatos döntést hozni, azonban a túlélési ösztön a döntéseken alapszik. Természetesen eljött az ideje ennek: a harcot vagy menekülést választva, ha valamitől igazán valóságos támadás ér, de ez a válaszreakció nagyon könnyen előidézhető csupáncsak szavakkal és eltemeti a tudatos élet minden lehetőségét.

 

Maslow szükségletekről szóló hierarchiája egy olyan koncepciót tár fel, amely mindig is elbűvölt engem. Oly sok igazság van abban az elképzelésben, miszerint ha először az alapszükségletek nem jönnek össze, akkor hogyan tudnánk elmélkedni a létezésünk magasabb szintű és spirituális fogalmairól? Nos, könnyen. Ez volt a millenniumkor a bennszülött kultúrák életformája. Ez létrejött, és tette ezt anélkül, hogy a spirituális összekapcsolhatóságon alapuló kultúra összeomlott volna.

Ez az oka annak, amiért a bennszülött népeket népirtásra szemelték ki a parazita kontrollálók.

 

Ők az élő bölcsességet reprezentálják. Annak a tudását, hogy miként működnek a dolgok természetüknél fogva az éber tudatosságot használva és a szeretet, a részvétel, az adás és az együttműködés alapelveit alkalmazva. Homlokegyenest ellentétes korunk kontrollálóinak erőszakos gazdasági technikáival.

 

A kontroll a probléma, semmi más. Nincs lehetőség az előírt határokon túli személyes kibontakozásra.

 

http://japleenpasricha.files.wordpress.com/

 

A belső ellenség – Azok, akik a rabszolgaságot választják

 

Ez egy hatalmas kérdést vet fel. Hajlandók volnánk-e harcolni olyasvalakinek a szabadságáért, aki még csak nem is akarja azt? Érdemes-e úgymond szabaddá tenni valakit, aki amellett teszi le a voksát, hogy kötöttségek között marad – és lehet, hogy bebizonyosodik, hogy felelősséggel tartozunk azért, amit tenni próbálunk?

 

Létezik néhány híres analógia erre a jelenségre. Például az elefántokat kikötözhetjük egy földbe süllyesztett cölöphöz egy kis időre, hogy körülhatároljuk a manőverező képességüket. Az elefántok jól megtanulják a „határaikat”. Később a kötelet eltávolíthatjuk, de az elefánt akkor is ugyanazon meghatározott határokon belül marad. Ugyanez sok állatról elmondható.

 

Működik.

 

Az emberek esetében is működik. A tudósok ezt a viselkedési tendenciát régóta kihasználják. Ezek leghíresebbike Pavlov és a nyáladzó kutyája. A katonai állomány a kezdetüktől fogva közelebbről is nyomon követte ezeket a kísérleteket. Azon tűnődöm, hogy miért. Emlékszel, még az iskolai időszakunk csengőire, amelyek tűzjelzőként szóltak az osztályok között? Ezt Pavlov munkájának és a társadalom átalakítóinak köszönhetjük.

 

Maga után vont reakció. Ugyanaz a mozgató erő működik a reklámozásban, a politikában, a vallásban és a pszichológiai manipuláció minden aspektusában.

 

De vajon ezek képesek-e felébreszteni az intuitív szabadságot egy ennyire mély kómából, és ily módon beindítani? Ez egy jól ismert jelenség. Csak emlékezz arra, hogy a táplált függőséget mindenkinek nehéz letenni. Viszont bárki bármikor felébredhet, ezt sose felejtsd el.

 

Végkövetkeztetés – Az ösztönös szabadság tudata megőrjíti az emberiséget?

 

Ahogyan állítólag Berra jógi mondta: „Amikor egy útelágazáshoz érsz, ragadd meg.” Amennyire ez vicces, van benne némi jó tanács – fogj hozzá a pokoljáráshoz és hagyj fel azzal, hogy minden miatt annyira aggódsz.

 

Mindannyian egy fallal találjuk magunkat szemben, amikor eljutunk addig, hogy reagálunk erre az emberiség elleni rohamra, amelyet tapasztalunk. Ez naponta egyre komolyabb politikailag, materiálisan, társadalmilag, fizikailag, spirituálisan. Ez egy őrült bolygó, amely azon befolyásoló hatások halmozódásának köszönhető, amely szemmel láthatóan teljes uralmat gyakorol felette anélkül, hogy bárki is tudná, hogyan érte ezt el.

 

Ideje a pokol tudatára ébredni.

 

Hülyeség abba a hitbe ringatni magunkat, hogy az emberiségnek le kell ülnie és ezt el kell fogadnia. Nem számít, mennyire fortélyos, össze lehet terelni az elkábított és elbódított nyájat. Tehát a többségünk tisztán látja, hogy miért tűnik még mindig pusztába kiáltott szónak.

 

Mi az én lendítő erőm? Minél tisztábban rajzolódik ki a kihívásunk és a helyzetünk, a tudatos aktivisták annál inkább folytatják az erőfeszítéseiket. Arra van szükségünk, hogy nagyobb közönséghez jussunk el, mint azok, aki már ébredeznek, ugyanakkor a legutóbbi szíriai kudarcok többek között, megmutatták a hatékonyságunkat és azt, hogy jó ösvényt követünk.

 

És ha jobbak leszünk, és ha most jól tesszük a dolgunkat, akkor az egy szempillantás alatt elvezethet oda bennünket!

 

Sok szeretettel és teljes szívből,

Zen

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..