Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Szikhizmus

A világon hozzávetőlegesen 23-25 millióra tehető a szikhizmus követőinek száma. Ez a vallás Északnyugat-Indiában született és a mai napig egy különleges helyet foglal el a vallástörténetben és az isteneszmék között egyaránt. Alapítójának tanításai nem másról szóltak, mint hogy a vallásnak magának milyen feladatot kell betöltenie az emberiség életében. Nevezetesen, a népek egyesítésére hivatott minden vallás és nem az elnyomásra és a megkülönböztetésre.

 

Picit több mint 500 évvel ezelőtt Nának guru alapította Pandzsábban az iszlám és hindu elemeket egyesítő indiai vallást, melyet szikhizmusnak neveznek. Természetesen ez a vallási formáció társadalmi vonatkozásokban és tradíciókban is eltér a hinduizmustól és az iszlámtól. Például elutasítja a kasztrendszert és a purdah-t. Utóbbi a nők fizikai elkülönítésének, illetve testük befedésének követelménye vagy szokása.

A guru jelentése tanító, a vallás gyakorlóját szikhnek, magyarul tanítványnak hívják. Mivel a szikh szó már önmagában is „tanulás” jelentéssel bír a pandzsábi nyelvben, ebből megsejthető a vallás alapállása.

 

A szhikizmus arra az alapvető dilemmára nyújt egy lehetséges válasz, hogy mi a helyes hozzáállás az erőszakmentességet hirdető hinduizmusban a „szent háborút” előíró iszlámmal szemben. A szikhizmus hitrendszerének veleje az egyistenhit és a szentírás, melyet a Tíz Guru tanításaiban olvashatunk.

 

A szikhizmus vallásalapítója, Nának guru, 1469-ben látta meg a napvilágot a pandzsábi Lahor melletti kis faluban, Talvandiban. Hinduk és muszlimok között nőtt fel. 30 éves korában Nának guru három napra nyomtalanul eltűnt. Pletykák kaptak szárnyra róla, de nem sokkal később szertefoszlottak, mivel visszatért és a következő kijelentést tette:

„Nincs olyan, hogy hindu vagy muszlim, kinek az ösvényét kövessem tehát? Isten ösvényét fogom követni.”

Ezzel arra utalt, hogy minden vallás igazsága egy és ugyanaz. Ő azt tanította, hogy a vallások közötti különbségek – legalábbis ami a külsőségeket illeti – nem lényegesek. Nának szerint az Úr üzenetet bízott reá, de nem fordult el sem a muszlim, sem a hindu hittől, jóllehet olyan tanításoknak szentelte egész életét, melyet részben eltértek az említett vallások dogmáitól. Rendszeresen felkereste a hindu és a muszlim szent helyeket.

 

Négy „hősies” utazását örökítették meg: északra Tibetbe, délre Sri Lankába, keletre Bengálba és nyugatra Mekkába és Bagdadba. Nának gurunak egyre több tanítványa lett. Őket hívták szikheknek. Követői Kartárpurban egy közösséget alapítottak, amely mindenkivel egyenlő tisztelettel bánt, sőt még ingyen konyhát is nyitottak a szegények számára.

Tanításai nem másról szóltak, mint hogy a vallásnak magának milyen feladatot kell betöltenie az emberiség életében. Nevezetesen, a népek egyesítésére hivatott minden vallás és nem az elnyomásra és a megkülönböztetésre.

Nának azt kifogásolta, hogy sok olyan elem – egyes szertartások és egós érzületek – keveredtek a vallásokban, amelyek éppen hogy megakadályozzák az emberek összefogását és ezzel együtt az Istenhez való  közeledést.

 

Két idevágó és tipikusnak mondható idézet álljon itt a szikhizmusból:

„Nincsenek hinduk, nincsenek muszlimok”

„Tekintsd egyenlőnek az emberi faj egészét.”.

 

Nának még halála előtt kijelölte a szikh közösség új tanítóját, azaz guruját. Ez a rendszer a tízedik guruig halad, amikor Gobind guru (1666–1708) 1699-ben meghatározta a szikheket mindenki másoktól megkülönböztető szertartásait.

 

Nának guru már az 1539-ben bekövetkezett halálakor felszínre jöttek a követők közötti ellentétek. A korábban még hindu követők hagyományaikhoz hűen hamvasztani akarták a tanító testét, míg a muszlim hívek temetni óhajtották. A legenda szerint addig-addig tanakodtak, hogy mire a test megsemmisítésére került volna sor, Nának követői már csak a halott leplét találták meg, a guru teste nyomtalanul eltűnt.

 

Nának tanításai az Isten előtti egyenlőség tanára épültek. Tanításait példabeszédek révén juttatta el a híveihez. Egyik ilyen történet például arról szólt, hogy miért utasította vissza egy gazdag kereskedő vacsorameghívását Nának, ugyanakkor miért egy szegény emberrel költötte el étkét. A kereskedő szörnyű dühbe gurult, ezért a guru elment hozzá, elvett egy darab kenyeret az asztaláról, összenyomta, s ekkor mindenki őszinte megrökönyödésére vér folyt ki a kenyérből. Majd a szegény embertől kért kenyeret, azt is összepréselte, de abból tej fojt elő. A szemtanúknak a következő tanítást vázolta fel a guru: a gazdag ember vagyona mások kínjai által keletkeztek, míg a szegény ember becsületesen szerezte azt a csekélységet, amije volt.

Vallásának ez a példázata arra világít rá, hogy az embereknek úgy kell élniük, hogy nem használnak ki másokat és nem mások kárára gazdagodnak meg. Nának számára és az egész szikhizmusban ez volt a tisztesség és a tisztességes élet egyik világos leírása.

 

A szikhizmus egy monoteista vallás, de nem olyanképpen, ahogyan a keresztény műveltségű, hátterű emberek értelmezik. Nának guru hitrendszerében kényesen kerüli Isten bárminemű elnevezését. Egyszerűen Igaz Névnek hívja az Urat és felhívja a figyelmet, hogy bár Istent sokféle néven emlegetik, más és más formában tisztelik és ismerik, mégis Ő a Szeretet Igazsága, a Mindenható és az Örökkévaló. Ezzel szerette volna elkerülni a polcozást és az ellentétek szítását a különféle vallási irányzatok között.

 

Nának guru egyetértett abban, hogy létezik az érzékszervi tapasztalás valóságának az illúziója, amit Indiában maya-nak hívnak. Ezek az illúziók szerinte az emberek vágyaiból fakadnak és „valótlanság-falat” emelnek az emberek köré. Ez egyfajta anyagiasságot eredményez. Jóllehet a Teremtő alkotta az anyagot is, ám az anyag keltett látszatok eltakarják az emberek szeme elől a végső valóságot. Ebből következik, hogy csakis azok képesek átlátni rajtuk, akik megszabadultak a vágyaiktól.

 

Vannak, akik a szikhizmusnak nem látnak többet, mint a mohamedán hit és a hinduizmus egyfajta fúzióját, speciális szempontok szerinti összefésülését. Véleményem szerint ez sokkal többről szól. Voltaképpen a vallások transzcendens egységét állítja gondolkodásának gyújtópontjába.

 

A szikhizmus elfogadja a hindu reinkarnációs tant és a karma törvényét. Az alapító azonban azt tanácsolta követőinek, hogy a reinkarnáció megtörhető, ha kiegyensúlyozott életet élnek, önmérsékletet gyakorolnak és felkészülnek a végső valóságra. Így megtörhető az újraszületések sora és a szikh Isten szeretetének lakhelyén maradhat. A vallásos élet és a munka közötti harmónia beállításával elérhető a lelki fejlődés. A megváltást Nának guru szerint az Istennel való egyesülés jelenti.

 

Érdekességképpen említem, hogy a szikhek nem hisznek sem a mennyországban, sem a pokolban, hanem spirituális önmegvalósításuk a szellemi vezetőjük, a guru kegyelmének elnyerése által teljesedik ki. (V. ö. Jézus és a kereszténység megváltásával.)

 

A szikhek magukat Nának és kilenc utóda tanítványainak vallják. A guruk írásaiból az ötödik, Ardzsun (1563-1606) állította össze az Ádi Granthot, a szikhek szent könyvét. A mogul uralkodó azonban kivégeztette Ardzsunt, így a béketűrő szikh szekta egyre harciasabbá vált, mígnem a tízedik guru, Góbind Ráí (1666-1708) meg nem alapította a khálszá (tiszta) néven ismert testvériséget. Ez a mai napig fennáll. Ez tekinthető a szikhek legfőbb rendjének. Tagjai felvették a Szingh (Oroszlán), valamint a Kaur (Nőstényoroszlán) nevet, és szigorú fegyelmet tartottak.

 

Mivel Góbind Ráí, akit innentől Góbind Szinghnek neveztek, elveszítette mind a négy fiát, bejelentette a guruk sorának lezárulását. A szent iratokat az Ádi Granthban gyűjtötték össze. Az Ádi Granthot (más néven Granth Száhibot) a szikhek halhatatlan gurujának rangjával ruházta fel. Ezt a könyvet nagy tisztelet övezi, de nem fétisként tekintenek rá.

Manapság hivatásos szikh papság nincsen. Nők és férfiak egyaránt bemutathatnak vallási szertartásokat, ezek nagy részében a Granthból olvasnak föl.

A szent könyv elsősorban a guruk által írt, a szikh hitvallást kifejező himnuszokat tartalmazza, ugyanakkor magában foglalja más vallások egyéb írásait is. Ez a szokatlan eset csak még inkább kiemeli a szikhizmus egyediségét és a többi vallás irányában tanúsított toleranciáját.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..