Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Szíria: gondosan eltervezett, titkos művelet és feláldozás

A világ exponenciális mértékben ébredezik jórészt Washington háborújának köszönhetően, amely elmebetegséget terjeszt a világ felzúdulásának ellenére. Minél inkább nyomulnak, annál jobban élénkül az ébredezés.

 

Úgy tűnik, hogy az erőfeszítések mindjárt elérik a tomboló crescendo-t. Ennek, illetve az ő globális tiltakozás elleni részeges bulijuknak semmi értelme sincs. Az a helyzet, hogy ezek az idióták vágynak arra, hogy repkedhessenek.

 

Előbb egy „false flag”, egy agyonreklámozott hamis vád, majd jön a veszedelmes leterítés. Kizárt, hogy vissza fognak vonulni az Irán és a Harmadik Világháború felé vezető útjukon, elnézést a szóért.

 

Őrültek. Azonban a felébredés óriási meghajtó széllökést kap a tudatos ébredés vitorlái számára.

 

És ez mindig egy jó dolog. Csak óvakodj a fenyegető ragadozótól. Az gonosz és nem racionálisan cselekszik annak ellenére, hogy másfajta bénító látszatot teremt néhány politikailag és katonailag álcázott akcióval. Ejnye!

 

Ez a gambit. (gyalogáldozatot kínáló nyitás a sakkban)

 

Az elméjükben semmi probléma nincs azzal, hogy a brit parlament leszavazta a részvételt és az egyéb erőket ezúttal várakozó álláspontra helyezte. Mihelyt Irán beszáll, vagy Izrael néhány súlyosabb csapást kap, az lesz az „all in” az Egyesült Királyság és mindenki más számára, aki esetleg habozott belépni.

 

Támogassunk nyilvánosan egy agresszort, vagy minket támadjanak meg. Újból.

 

spaceandpolitics.blogspot.com

 

Egy újabb áldozati rítus

 

Nem beszélve arról, hogy Izraelnek egyéni érdekeltségei vannak a sorra kerülő világégésben, de hallgass végig azzal kapcsolatban, hogy miért ő a legbarátságtalanabb szomszéd, akitől mindenki retteg.

 

Mielőtt továbbhaladnánk a könnyen érthető érvekkel, a Rosh Hashanah (ros hásáná), a zsidó új év és a „nagy szent napok” kezdete”, amely a Yom Kippurhoz (jóm kippur) vezet, „véletlenül” gyorsan elérkezik ez év szeptember 5-6. napján. Nem sokkal ezután veszi kezdetét szeptember 13-án és ér véget a következő napon az említett Yom Kippur, a nagyon is ünnepelt „Engesztelés Napja”, a zsidó naptár legszentebb napja.

 

Az engesztelés napját mindig állatok, emberek, áldozatok és a „vér hintése” jellemzi.

 

Most állítsunk fel kapcsolatot a két ünnep között:

 

A zsidó hagyomány szerint Isten minden egyes embernek a következő évre vonatkozó sorsát beírja egy könyvbe, az Élet Könyvébe, Rosh Hashanah alkalmával, és megvárja, amíg a Yom Kippur „lepecsételi” (hitelesíti) az ítéletet. Az Félelem/Áhítat Napjai alatt, a zsidó ember megpróbálja helyreigazítani a viselkedését és megpróbál bocsánatra lelni az Isten ellen elkövetett helytelen cselekedeteiért és a többi ember ellen elkövetett vétkeiért. Yom Kippur estéjén és napján mellőzik a közösségi és a magán imákat és a bűnök meggyónását. A Yom Kippur végén az ember azt reméli, hogy elnyerte Isten bocsánatát.

(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur#Rosh_Hashanah_and_Yom_Kippur)

 

freeok.wordpress.com

 

„A félelem napjai” megkondítják a harangot?… mint sokk és félelem?

 

Az állítólagos elítélés és személyes engesztelés tekintetében különösképpen gonosz a talmudi cionista tanítás: bármilyen borzalmas vagy különösen idegenszerű viselkedést is követtek el a cionizmus védelme vagy kihirdetése érdekében – az árat, a veszteséget és a mellékkörülményeket nem számítva – előre bűnbocsánatot nyernek az ominózus „vallási” ceremónia alatt minden egyes év elején.

 

Minden Yom Kippur alkalmával az esti istentisztelet kezdetét megelőzően a zsinagógában elmondják a Kol Nidre-t, ami egy arámi nyelvű nyilatkozat. Bár ez nem imádság, hanem egy száraz, a mózesi törvények szerinti formula és egy szertartásos kíséret, mely a középkor óta tele van érzelmi felhangokkal, s megteremti a Yom Kippur drámai bevezetőjét, amit gyakorta „Kol Nidrei éjszakájának” neveznek. Arámi nyelven írták, s nem héberül. Nevét a kezdő szavairól kapta, amelyek jelentése: az „összes fogadalmak”.

 

A Kol Nidrei-nek eseménydús története volt, mind önmagában, mind a zsidók törvényes helyzetére gyakorolt hatása szempontjából. Mivel néhány rabbinikus hatóság ellenállásának dacára beillesztették a liturgiába, az idők folyamán néhány rabbi megtámadta, majd a 19. században a nyugat-európai közösségek kitörölték az imádságos könyvből.

 

Az aktuális fogadalom:

 

„Az összes (személyes) fogadalmat, amelyet valószínűleg teszünk, valamennyi (személyes) esküt és ígéretet, amit valószínűleg az idei és a jövő évi Yom Kippur között teszünk, nyilvánosan és ünnepélyesen megtagadjuk. Valamennyiről lemondunk és elállunk tőlük, érvénytelenek és meg nem történtnek tekintendők, és nem megerősítettek és nem is megalapozottak. A (személyes) fogadalmainkra, ígéreteinkre és esküinkre nem tekintünk sem fogadalomként, sem ígéretként, sem pedig esküként.”

 

http://www.consciousnessis.net/

 

A vezető és a hitközösség ezután együttesen háromszor elmondja: „Izrael valamennyi fiának megbocsáttatik, beleértve a köztük élő idegeneket, és minden olyan embernek, aki vétkezett.”

Szabatosabb fordításban ugyanez: „Így nyer bocsánatot Izráel fiainak egész közössége és a köztük tartózkodó jövevény, mert az egész népet terhelte az a nem szándékos vétek.” (4Mó 15:26)

A vezető ezután ezt mondja: „Ó, bocsásd meg eme emberek gonoszságait, a Te bőséges könyörületességed szerint, miként megbocsátasz az embereknek, amióta Egyiptomot elhagyták.”

Ezután a vezető és a hitközösség együtt mondja háromszor, hogy „Akkor az ÚR ezt mondta: Megbocsátok a te beszéded szerint.” (4Mó 14:20)

Ezután visszahelyezik a Tóra tekercseket és megkezdődik a szokásos esti mise.

 

Igen, a legsötétebb, legocsmányabb (alap)törvények egyike; gyakorlatilag egy előre megfontolt szándékú kizsákmányolási, kínzási és gyilkossági fogadalom.

 

Hasonlóan megtaláljuk ezt burkoltan vagy nem titkoltan a ráolvasásokban az okkult sátáni doktrínák és a ceremóniák között, a Moszadtól a jezsuitákig, a jelenkorban is még mindig aktív, ősi titkos társaságoktól a legsötétebb sátáni rítusokig. Mindebből következik, hogy az ártatlanok elleni vérengző cselekedetek előre megbocsátást nyernek. Valójában nem szükséges a pszichopatának lépéseket tenni, hanem csak kedvesen bátorítani kell a csapatokat az odajutásra és soha nem törődni a lelkiismeret-furdalással, miközben megtoltja ezt egy nagy adag vibrációs vérszomjat.

 

Valójában az egész talmudi tanításban jól látszik, hogy azt tanítják, hogy mindenki a saját fajtájuk kivételével alacsonyabb rendű (szó szerint: kisebb) lény, aki az állatokhoz hasonlít a felhasználás, a bántalmazás, a lemészárlás és még az elfogyasztás tekintetében is.

 

„Minden zsidó, aki egy istentelen (nem-zsidó) vérét veszi, ugyan úgy jár el, mintha Istennek mutatna be áldozatot.” –Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772

(Forrás: http://www.missionislam.com/nwo/talmud.htm)

 

http://i.huffpost.com/

 

Az egyszerű igazság – A Szíria elleni háborút évekkel ezelőtt elindították

 

Végeredményben mindig is folyt a hosszú távú tervkészítés. A nyilvános geopolitikai jelentőség tekintetében semmi nem spontán, demokratikusan meghatározott vagy véletlenszerű.

 

Ebben a kiváló darabban, amelyek közé a szíriai vegyi támadás hazugságainak a szörnyű közszemlére tétele is tartozik, az évekkel ezelőtt látott, Col Wesley Clark által készített megrendítő klip egy mesét mond el nekünk. Ha eddig még sohasem láttad vagy még nem adtad tovább, akkor most itt az ideje:

 

Végjáték: A csalétek felhelyezése a globális hegemóniáért

 

A mai nap folyamán a PressTV-n ebben a témában bemutatott csodálatos darab gyakorlatilag a következő retorikai felhívással fejeződött be:

 

Tudatában vannak-e az amerikaiak, hogy Washington katonai gyakorlatokat vezényel az egész világon, hogy Oroszország és Kína körül katonai bázisok vannak, s hogy van egy afrikai parancsnoksága? A Kongresszus és az amerikai nép beleegyezését adta az amerikai Über Alles-hez?

Nem kéne a washingtoni és a katonai/biztonsági komplexumot megzabolázni még mielőtt a washingtoni agresszió egy nukleáris háborút robbant ki?

 

Az oroszok és a kíniak egyaránt világosan figyelmeztették az amerikaiak vezette összeesküvést (titkos szövetséget) arra, hogy a Szíria elleni akció szörnyű következményekkel fog járni. Habozás nélkül nekilátni egy ilyen tervnek ugyanolyan őrültség, mint annak az ötlete, hogy Assad vegyi támadást indítana, ami nem csak beteljesítené Washington tervezett mémjét (divatszerűen és gyorsan terjedő információját), hanem éppen ugyanazon a napon tenné ezt, amikor az ENSZ-ellenőrök megérkeznek.

 

Te ezt nem kajálhatod be!

 

Még ennél is fontosabb. Az IA-k – Idióta Agresszorok – tudják, hogy Szíriának és Iránnak védelmi szerződése van. Amennyiben az egyiket megtámadják, a másik a megmentésére siet. Most ez nem lenne üdvös. A probléma már megint az, hogy milyen pszichopata indokkal tudnak előhozakodni, amely igazolhatna a világszínpadon egy ilyen óriási lépést potenciálisan mindkét ország számára?

 

Igen. Egy kimondhatatlan horror mega false flag-jével. Egy olyannal, amely mellett 9/11 gyerekjáték.

Ők csakugyan képesek egy ilyesfajta horrorba illő cselekedetre.

 

http://rothkopf.foreignpolicy.com/

 

Ők tudják, hogy mi folyik itt

 

Az egyetlen jó dolog, ami ebből mindnyájunk számára származik, az az ébredés, amely gyorsul. És éppen a CFR támasza, Zbigdeal Blowzinski hüllő szájának végszava jön, hogy az oldalsó tüskékre emlékeztessen:

 

A múlt hétfői német DW Newsnak adott rövid interjúban, Az USA egykori nemzetbiztonsági tanácsadója és a Trilaterális Bizottság társalapítója, Zbigniew Brzezinski, kommentálta a társadalom politikai tudásának következtében fellépő, egyre nagyobb háborús eredménytelenséget.

 

„Tekintettel a mai valóságra, amit én az írásaimban ’Globális politikai ébredésnek’ hívtam, elsődlegesen a Nyugatra alapozott erő politikája és néhány esetben a korábbi gyarmatosító erők nem tűnnek számomra a regionális probléma végső megoldásához vezető, nagyon ígéretes sugárútnak – közölte Brzezinski, a szíriai helyzetre utalva.

 

Annak ellenére, hogy Brzezinski hosszú távú kapcsolatot mondhat magáénak Obamával, amibe beletartozik a külpolitikai tanácsadó állása is, Brzezinski tagadta, hogy bármiféle speciális információi lennének a Szíriára vonatkozó terveiről, mondván, hogy ha az adminisztrációnak van stratégiája, akkor az egy „nagyon jól őrzött titok.”.

 

Ez természetesen visszautal a globális ébredés „problémájának” a korábbi klasszikus említésére,

amelyet valamennyi hallgató számára dermesztően ható utasításai követtek: „Ma… sokkal könnyebb egy millió embert megölni, mint ellenőrzés alatt tartani.”

 

Ha nem ismernéd a Külkapcsolatok Tanácsát vagy a Neokonokat, a cionizmust vagy a népességcsökkenés tervét és másokat, ezekre a fogalmakra ingyenesen rá lehet keresni. Érdemes komoly időt ráfordítani és ezek el fognak vezetni sok cselszövő, felvilágosító és felhatalmazással bíró nyúlüregig.

 

A pirkadat előtti legsötétebb óra

 

Még több háború áll a küszöbön. Túl sokat fektettek bele és túl sokat fordítottak rá. Remélhetőleg ez részben elvetélhet, ha elég világhatalmi erő kényszerít a visszalépésre, de ugyanakkor megvan a lehetősége annak, hogy egy soha nem látott hatalmas világégéssé nője ki magát.

 

Készüljünk fel és folyamatosan tegyük meg, amit tudunk azért, hogy segítsük ennek a galádságnak a kiderülését. Minden, erről a tervről szóló igazságmorzsa, amit tudatosítunk, nagy jelentőséggel bír, és az egyik igazság elvezet a másikhoz.

 

Folytasd! Úgy néznek ki, mintha domináns erők lennének, azonban most reagálniuk kell ránk.

 

Mi vagyunk az igazi hatalom. A sötétség ki nem állhatja a fényt. Összesen annyit tudnak tenni, hogy kirohannak ez ellen.

 

Ne félj! Maradj meg a szeretetben.

 

Örök szeretettel,

Zen

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította Száraz György

 

Boldog napot!

 

Jogi nyilatkozat: A cikkben kifejezésre jutatott nézetek nem feltétlenül tükrözik a hírközlő médium álláspontját.

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..