Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

SZVASZTIKA, A SZENT TITOK

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

A szvasztika egy okkultista szimbólum, amelyet a legtöbb nyugati ember sajnálatos módon még mindig a nácizmussal hoz összefüggésbe, mivel a nácik az 1934-es nürnbergi NSDAP nagygyűlésükön horogkeresztekkel (35 ezer darab) díszítették a zászlóikat, a karszalagjaikat és egy sor kelléküket. Holott a szvasztika mindig egy szent szimbólum volt, amely egy titkot tárt fel a beavatott előtt.

szvasztika5

HITLER SZVASZTIKÁJA

 

Ha 1934 és 1945 közötti fényképeket nézegetünk vagy dokumentumfilmeket vizsgálunk, akkor sokszor összefuthatunk a horogkereszttel mint a Harmadik Birodalom egyik szimbólumával. Egyenruhákon, bélyegeken, különféle apró kiegészítőktől kezdve a repülőgépekig szinte mindenhonnan a szvasztika köszön vissza ránk. Ezért sokan a mai napig önkényuralmi jelképet látnak benne.

 

Guido von List, egy híres okkultista, ősi árja szimbólumnak tartotta a szvasztikát. Friedrick Krohn az 1919. májusi publikációjában pedig a „balkéz” szvasztika alkalmazását javasolta, amely buddhista filozófia szerint az egészség és a szerencse jelképe, szemben a „jobbkezes” horogkereszttel, amely a hanyatlást, a széthullás és a felbomlás erőit fókuszálja. Ezzel szemben az ősi germán rítusokban mindkét forgásirányú szvasztikát alkalmazták. Minden bizonnyal azért, mert az egyensúly és a körforgás fenntartásához építeni és rombolni egyaránt szükséges. Ez a világ rendje: keletkezés és elmúlás, s végső soron folyamatos átalakulás és átváltozás.

 

Hitler végül a „jobbkezes” szvasztika mellett tette le a voksát. Ugyanez a szent szimbólum szerepelt a korábban alapított Thule Társaság jelvényében is. A Führer és a holdudvarába tartozó okkultisták a keleti mágia és misztika szakértőiként jól ismerték ezt az ősi napkeresztet.

Adolf Hitler a Mein Kampfban így írt erről:

„Magam hosszú kísérletezés után leszögeztem a végleges alakot: egy vörös alapú zászlót, benne fehér kör alakú mezővel, a közepén fekete horogkereszttel. Hosszas tanulmányozás után megtaláltam a helyes arányt is a zászló, a korong, valamint a horogkereszt alakja, vastagsága és nagysága között. Emellett maradtunk.”

 

MERRE FOROG A SZVASZTIKA?

 

A szvasztikának két lehetséges változatával találkozhatunk, melyek egyébként egymás tükörképei: balra vagy jobbra néző; balkezes vagy jobbkezes; az óramutató járásával azonos vagy ellentétes irányú. Annak okáért, hogy ne zavarodjunk bele a „kezesség”, vagyis a karok irányának és a képzeletbeli óramutatóhoz hasonlító forgásnak a kérdésébe, javasolnám, hogy a balra vagy jobbra néző verziókból induljunk ki. Így aligha tévedhetünk, amikor követjük az alábbi útmutatást: az határozza meg a szvasztika irányát, hogy a talpára állított szvasztikára nézve a felső kar a néző balja vagy jobbja felé mutat. E szerint lesz balra vagy jobbra forgó a napkereszt.

 

BLAVATSKY NAPKERESZTJE

 

Helena P. Blavatsky, a modernkori teozófia és a Teozófiai Társaság megalapítója lehetett az összekötő kapocs kelet és nyugat között a szvasztika elterjedését illetően. A 19. században Madame Blavatsky hozta be Európába ezt az archaikus jelképet. Ő a következőképpen magyarázta a jelentését: az alfa és az ómega univerzális teremtő energiáinak fókusza, az életerő és a Napból származó energia, illetve a ciklikus megújhodás jelképe. Úgy vélte, hogy az emberi lelki evolúció utolsó, hetedik stádiumának, illetve az árja fajnak a horogkereszt lesz a legerősebb szimbóluma. Ebben az értelemben kapott helyet a Teozófiai Társaság emblémájában a hatágú csillag, a kígyó, a kopt kereszt, s a híres jelmondat („Egyetlen vallás sem magasabb rendű, mint az igazság”) mellett a szvasztika is. Természetesen a balra forgó, azaz értékeket teremtő aspektusát választotta az okkultizmus nagyasszonya. A szvasztika egyébiránt szanszkrit szó, amelynek jelentése: szerencsés vagy kedvező jel/dolog, illetve a „jóléthez köthető kicsi dolog”.

 

A szvasztika legkorábbi emlékére a szanszkrit nyelven írt Rámájana és Mahábhárata eposzokban bukkanunk. Sokféle névvel illetik: Fekete Pók, horogkereszt, tetragammadion, gammadion vagy gammakereszt, napkerék, tetraskelion („négylábú”), Thor kalapácsa, és villámkereszt.

 

A SZVASZTIKA TITKA

 

A horogkereszttel mint beavatási kulccsal találkozunk az ősi germánoknál, az észak-amerikai navaho indiánoknál, a skandináv mitológiában, a brit szigeteken a druidáknál és Egyiptomban is. Ázsiában, Európában és Amerikában az ősidők óta alkalmazzák a napkeresztet. A kínai, a koreai és japán, de a trójai, a görög és a római kultúrában mindkét változatát gyakran alkalmazták az építészetben és a vallásokban egyaránt.

A hinduizmus, a buddhizmus, a dzsainizmusban, a jóga, az indiai asztrológia, az iráni zoroasztriánus vallás egyaránt használta, sőt Mezopotámiában és a sémi népek körében is elterjedt volt. Jelentései: végtelen teremtő erő, maga a Nap, az Élet Kereke, a növekedés és a csökkenés, a jó szerencse, a körforgás, az univerzum építő és lebontó rendszere. A szvasztika mindenképpen szoláris szimbólumnak számít. Négy ága az anyagi létet, a földet, a négy égtájat, ekképpen az örök életet, az örök körforgást jeleníti meg. A szvasztika titka a beteljesedés és a teljesség, mert a vízszintes (horizontális) élet mellett, amely a múltból a jövő felé tart, megjelenik a függőleges élet lehetősége. A függőleges élet a lentet és a fentet is bevonja az ember kiteljesedésébe, magyarán a felemelkedés, a földi létből való kitörés, kiszabadulás alternatíváját is tartalmazza. Így születik meg a kapcsolat az élet fizikai és transzcendentális, vagyis a tapasztalati és a tapasztalatokat meghaladó teljessége között. A kabbalában Isten neve négy betűből áll, s ez a négyesség jelenik meg Krisztus keresztjében is, mely átvezet a létből a nemlétbe, az emberiből az isteni létmódba. De említhetném a négy elemet: a tűzet, a vizet, a levegőt és a földet, vagy a Teremtés hajnalán alkotott négy fő lényt: Michellt, Gabriellt, Rafaellt és Satanellt, akik rejtetten ugyan, de megjelennek ebben a szent jelvényben.

 

A szvasztika négy szárának végén egy-egy visszahajló ágat, karocskát fedezhetünk fel. Ha megforgatjuk a napkeresztet, akkor a teljesség jelképét, a kört, illetve a gyűrűt kapjuk. Pontosabban egy örvényt vehetünk észre a szvasztika forgása közben, amely a Teremtővel való egységünket és magának a teremtésnek az összetett folyamatát fejezi ki.

 

SZVASZTIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN

 

A szvasztika a hinduizmus szent jeleként megtalálható a hindu templomokon, oltárokon, képeken, fesztiválokon, ceremóniákon, házakon, ruházaton, ékszereken és járműveken. A szvasztika minkét alakja Brahma, a teremtő isten két aspektusát jelképezi: jobbra nézve a világmindenség fejlődését (Pavritti), balra nézve a visszafejlődését (Nivritti) jelöli. Ezen felül a stabilitás és a megalapozottság jele. Napszimbólumként Surya, a hindu napisten jelképe. Ganésát (elefántfejű istenséget) gyakran ábrázolják szvasztikák között növő lótuszon ülve.

 

Mivel Buddha egy hindu herceg volt, ezért nem csoda, hogy a buddhizmusba könnyedén átment a szvasztika. Sok buddhista vallási irat elején szvasztika látható. Mindkét irányú változatával találkozhatunk a Gautama Buddha szobrok mellén vagy talpán. A balra forgó szvasztikát használják a kínai élelmiszerek csomagolásán, jelezvén, hogy a termék vegetáriánus. Ugyanakkor a gonosz szellemeket távoltartandó sokan hímzik gyerekruhákra Kínában. A japán térképeken a szvasztikával jelölik a templomokat.

A buddhista vallásban és művészetben a Dharmát, a mindenség harmóniáját és az ellentétek egyensúlyát jelképezi ez a jel. A balra néző a szeretet és a könyörület, a jobbra néző az erő és az intelligencia jelképe.

 

A dzsainizmusban a szvasztika a legfontosabb szent szimbólum. Ez a hetedik Jina, a Tirthankara Suparsva jele. Egyike a 24 előnyös jelnek és a jelenlegi korszak hetedik arhatjának megjelölése. Minden dzsain templomnak és szent könyvnek tartalmaznia kell a szvasztikát. A dzsain szertartások sokszor azzal kezdődnek és fejeződnek be, hogy rizsből szvasztikákat formálnak az oltár körül.

 

Talán ezzel a tényfeltáró cikkel sikerült bemutatnom a szvasztika szent titkát és eloszlatnom számos tévhitet és előítéletet.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..