Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

TÁVOLBALÁTÁS

Stanislaf Grof amerikai pszichiáter rengeteg esettanulmányt jegyzett fel, mire forradalmi elméletét megalkotta volna. Miközben megváltozott tudatállapotba juttatta betegeit – például szuggesztióval, hipnózissal, meditációval –, arra lett figyelmes, hogy páciensei olyan élményekről és információkról is beszámolnak, amelyek egészen bizonyosan állítható, hogy testi érzékeléssel nem juthattak hozzá. Erre a jelenségre kezdte el keresni a választ. Végül oda lyukadt ki, hogy az emberi tudat bámulatos dolgokra képes. Olyan jelenségekre lett figyelmes, mint hogy az egyik tudat egy másik személyen belül is érzékelni képes. Vagy más esetekben az egyik személy tudata szinte összeolvad egy másik személy tudatával. Extrém esetekben egy személy képessé vált arra, hogy ráhangolódjon egy embercsoport tudatára, sőt élnek köztünk olyan emberek – megvilágosodottak –, akik az egész emberiség kollektív tudatával létesítenek egységet. Ez az eggyé válás tökéletes megvalósulása. A dolog azonban itt nem áll meg, ugyanis nem csak egy bolygó élővilágával, hanem akár az egész univerzum tudatával is össze lehet hangolódni. Így olyan információkhoz is hozzájuthatunk, amelyek nem a mi planétánkon, hanem a világegyetem egy távoli pontján történik. Természetesen erre már nincs visszaigazolható kísérlet, de arra van, hogy a bolygónk különböző pontjain zajló eseményekről szerzünk tudomást. Ez a távolbalátás.

tavolbalatas3

Hangsúlyozom, ezek nem elvont dolgok, hanem megfigyelt jelenségek. Mit szűrhetünk le mindebből, illetve mi állhat ennek a jelenségkörnek a hátterében? Olybá tűnik, hogy nem csak az egyéneknek van tudatuk, hanem az embercsoportoknak, kollektíváknak, de a szervetlen anyagoknak és a folyamatoknak is van tudatuk. Az emberi tudat fénye pedig képes összeköttetésbe kerülni a többi tudattal. Természetszerűleg nem a megszokott, hétköznapi tudatállapotban, hanem egy úgynevezett megváltozott tudatállapotban megy végbe. A közvetítő közeg pedig nem más, mint egy régi-új mező, melynek spirituális neve: akasha. Ez a hindu szó lényegében az ötödik elemet, vagy az ötödik mezőt jelenti. Mivel az indiai bölcsek évezredekkel ezelőtt már elmagyarázták, hogy minden ebből az akasha-mezőből jön elő és oda is tér vissza. A testünk, a tudatunk, a bolygónk és minden ebből az akasha-mezőből nő ki. Ez ennyiben régi korok mágikus tudása. Annyiban viszont módfelett új, hogy a legzseniálisabb kvantumfizikusaink még csak nemrégiben fedezték fel, hogy „léteznie kell” egy ilyen energiamezőnek, amely mindent összeköt mindennel, s ez a téren és időn túli vagy téren és időn kívüli összeköttetést megteremti a létezők között. Tehát összességében arról van szó, hogy létezik egy roppant finomságú (szubtilis) mező, amely fenntartja a kapcsolatot, illetve a koherenciát az egész világegyetemben. Ez a kapcsolat azt jelenti, hogy minden információ- és energiaáramlás ebben a „telített térben” vagy más szóval pszi-mezőben zajlik. Mi következik ebből az emberre vonatkoztatva?

 

Mindenekfelett az a tény következik az akasha-mező létezéséből, hogy az emberek bár teljesen egyediek – egyedülálló és megismételhetetlen teremtmények ebben a mezőben, még sincsenek teljesen elkülönítve, elválasztva egymástól. Ebben a finomabb, egyáltalán nem anyagi, sokkal inkább szellemi vagy éteri mezőben benne úsznak, mintegy rajta csüngnek, belőle nőnek ki. ez maga után vonja annak a lehetőségét, hogy az emberi tudat elvileg képes lehet összehangolódni más tudatokkal a távolságtól és időtől függetlenül. Vagyis az egyik tudat érzékelni képes egy másik létforma információ- és energiaáramlásait. Ez pedig elképesztően izgalmassá teszi a világról alkotott eddigi mechanikus szemléleteinket és elavultnak tűnő teóriáinkat. A világ innentől kezdve nem gép, hanem élőlény! Az élőlények egymásba ágyazódva léteznek és kölcsönös függőségük nagyobb, mint azt valaha is hittük volna. A kapcsolatok szövedéke több síkon is tapasztalható. Minél mélyebbre haladunk, annál erőteljesebb kötődésekkel találkozunk. A világ egyszer csak átalakul, megszűnik anyaginak lenni, s mindent átható tudatmezőkkel, több dimenziós információs mátrixokkal találjuk magunkat szembe. Csodálatraméltó agyunk és tudatunk pedig valamilyen máig megmagyarázhatatlan evolúciós áttörés eredményeként, vagy mert eleve így lett tervezve, képes ebben a bonyolult sok kiterjedésű, téren és időn kívüli tudatmező-halmazban otthonosan mozogni.

Eszerint a tudatunk alkalmas arra, hogy egy másik, amúgy számára ismeretlen emberről olyan információkat tudjon meg, amilyet csak akar. A tudat természetesen nem csak emberi tudatra, hanem egy állat, egy növény, vagy akár egy tárgy tudatosságára is ráhangolódhat, hiszen a lét koherenciája (összefonódottsága) ezt maximálisan lehetővé teszi. Ez a távolbalátás képességének a fizikai és egyben tudati háttere.

 

Grof felismerése éppen azért fantasztikus, mert rájött, hogy részei vagyunk egy hálózatnak: önmagunkban egységesek és egészek vagyunk, mindemellett részei egy nagyobb egésznek vagy teljességnek. Így nyert magyarázatot a rengeteg transzperszonális (személyek vagy még inkább tudatok közötti) élmények sokasága.

A távolbalátás egy tudatos cselekvés, amikor is az egyén célirányosan ráirányítja valamilyen személyre vagy jelenségre a tudati antennáit. Az akasha-mezőn vagy pszi-mezőn keresztül pillanatok tört része alatt létrejöhet a tudati kontaktus azért, mert az összefonódottság miatt minden mindennel összefügg és összekapcsolt. Amint a két hullámminta – tegyük fel két konkrét személy között – a jelátadás végbemegy és tudatosan érzékelhetővé válik máris megszületik a távolbalátás. Ezt hívhatjuk érzékszerveken túli érzékelésnek is (angol rövidítése: ESP). A távolbalátás, azaz a finom energiaminták érzékelése egy minden átható mezőn keresztül, új lehetőségeket nyit meg előttünk, hiszen tudati fejlődésünkkel egymás segítségére lehetünk, megismerhetjük az együttérzés új dimenzióit, az együvé tartozásból következő felelősségérzetünk is kifejlődhet, avagy erősödhet, minként az egymásrautaltságunk is nyilvánvalóvá válhat. A távolbalátás spirituális haszonnal is kecsegtet, hiszen a világ bármely távoli, eldugott pontján lévő személy fizikai, szellemi és lelki állapotairól is értesüléseket szerezhetünk. Ez pedig a spirituális gyógyítás és a szellemi kommunikáció beláthatatlan gyorsaságát és hatékonyságát teszi lehetővé.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..