Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Titkos és Legtitkosabb Társaságok

Léteznek-e titkos társaságok?

 

Minden embert izgatnak a titkok. Ki ne szeretne olyan információkat, vagy hatalmat birtokolni, amellyel más nem rendelkezik, egyedül csakis ő. A titok sokféle lehet. Előfordulhat, hogy a barátainak és a barátnőink bízzák ránk féltve őrzött titkaikat, vagy épp a családnak van egy évszázadok óta hordozott szégyenfoltja, vagy rejtélyes kincs, amely jobb volna, ha sohasem látna napvilágot. De az is megtörténhet, hogy egy csoportról hallunk, amely magát „titkos társaságnak” nevezi. Sok mindentől lehet egy csoportosulás titkos. Valljuk be, ma a gazdasági, a pénzügyi és a politikai élet a vallási és ezoterikus társaságok többségéhez hasonlatosan nem publikus információkra épül – s akkor még finoman fogalmaztam. A tőzsde, a biztosítási rendszerek, a bankok, a pártok, a különféle ideológiai és érdekszövetségek mind-mind titkos megállapodásokon, paktumokon, lobbin és sokszor „kéz kezet mos” alapon szerveződnek. Ezek tükrében és ebben az értelemben, a kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mik azok a lényeges ügyletek, kapcsolatok, elkötelezettségek, szövetségek, amelyek nem titkokon vagy titkos információkon, adatokon alapulnak? Még két egyszerű polgár jogi kapcsolata: házassága, kölcsönadási vagy bérleti szerződése, peres ügye, céges ügyletei is titkokra alapozódnak!

Így leszűrhetjük, hogy a titok életünk csaknem minden területén elemi erővel jelen van, mintegy létünket alkotja és benne élünk.

 

Ezek után nem meglepő, ha azzal a megállapítással élek, hogy az ősi időktől kezdve a középkoron át a jelenkorig léteznek olyan szerveződések, szerződések és egyebek, amelyeket nem ismerhetünk meg teljes részletességgel. Az más kérdés, hogy az emberi psziché szeret minden felelősséget másra hárítani: ki a kormányt, ki a gazdasági korrupciót, a ki a láthatatlan kezű szervezeteket, a szélsőséges, fundamentalista, vallási és politikai gyülekezeteket okolja a saját bajaiért. Nos, ha ettől eltekintünk, akkor rájöhetünk, hogy bármennyire is kételkedünk, illetve ódzkodunk tőle, attól még léteznek titkos társaságok.

Ha valaki veszi a fáradságot és a szenzációhajhász sajtóinformációk mögé néz, akkor valódi ítéletet alkothat a maga számára arról, hogy a „titkos társaságok” elnevezés igencsak találó. Szokták volt összemosni a titkos társaságokat az összeesküvés-elméletekkel, s ezzel hitelteleníteni igyekeznek eme szervezetek súlyát és kardinális szerepét az életünkben. De vegyük észre, hogy ez a minősítés és nézőpont irreleváns (helytelen). Sokszor azért csinálnak karikatúrát a titkos társaságokból és azért próbálják lejáratni azokat, mert nem szeretnének pánikot kelteni az egyszerű lelkekben, s mert szeretnék mind jobban elterelni róluk – a hatalmukról – a figyelmet. Aki azonban egy kicsit is éles eszű és józan gondolkodású, könnyedén beláthatja, hogy titkos társaságok léteznek, sőt komoly hatásokat gyakorolnak életünk csaknem minden szegmensére: a divatra, a technológiai fejlődésünkre, a reklámokra, a filmekre, a politikai beállítottságunkra, az ítéletalkotásainkra – s most szándékosan nem a misztikusabb életterületeket ragadtam ki, mert az félreérthető és félrevezető lenne.

 

A titkos társaságok jellemzői

 

Gondoltál már arra, hogy amikor valaki vasárnaponként rendszeresen elmegy a templomba, amikor orvosi, ügyvédi, miniszteri, szabadkőműves vagy valamilyen más tagsági esküt tesz, akkor azzal komolyan elkötelezi magát valamely titkos társaság felé? A legtöbb lelkes tag erre nem is gondol. De vajon miért? Gyerekesség lenne gyanakodnia az embernek a tekintetben, hogy most kinek a szekerét fogja tolni éveken, évtizedeken vagy akár egy egész életen keresztül? Nem hinném. Az országok, a kamarák, a páholyok, a szövetségek, a társaságok mind célokért küzdenek, vagyis rendeltetéssel bírnak. Az újoncok, a kezdők, a gyengébbek, a hatalomból és befolyásból részesülni vágyók jellemzően a sor végéről, ha úgy tetszik, a létra legaljáról kezdik el pályafutásukat. Minden társaságot egy szellemi elit vezet. Ők a döntéshozók, a hatalom valódi letéteményesei és tényleges birtokosai. Ez a csoport egyáltalán nem biztos, hogy rejtett vagy titkos a szó klasszikus értelmében. Például lehet egy miniszter, egy közismert iparmágnás, egy híres multimilliárdos, egy nemzetközi segélyszervezet vezetője vagy akár egy világhírű celeb. Abban azonban már biztosak lehetünk, hogy az ilyen rangú személyek tudnak valamit, amit soha, de soha nem fognak megosztani a nagy nyilvánossággal, velünk.

 

A titkos társaságok alacsonyabb fokozatain elhelyezkedők mindig – hangsúlyozom, mindig – részinformációkat vagy fals információkat tudnak az adott társaságot életre hívó szándékokról és célokról. Ez nem lehet másként. Egy komoly titkos társaságnak szüksége van támogatásra, tagságra, s sokszor hozzá nem értőkre, laikusokra vagy csúnyább szóval, a tömegre, illetve a tömeg erejére van szüksége tervei valóra váltásához.

A titkos társaságoknak szükségük van egy jó marketingre, egy tömegek számára könnyen eladható és fogyasztható ideológiára (eszmére és értékrendre), amivel megnyerhetik maguknak az embereket. Ez lehet vallási-túlvilági-teológiai célzatú, nemzeti köntösbe bújtatott, pénzügyi-merkantil felhangú, globális-holisztikus színezetű és egy sor egyéb megfontolás.

Fontosak a kirakatemberek. Ne higgyük, hogy egy magára valamit is adó titkos társaság, majd a plénum elé tárja vezetőinek személyazonosságát és valódi kilétét. Ez végzetes hiba volna, ugyanis a vezető, az agy célponttá válna. Kellenek figurák, akiket lehet imádni (kultuszemberek) és lehet köpködni, aki vitatkozik, csatározik a nagynyilvánosság előtt, miközben a háttérben a tényleges döntnökök művészien mozgatják a szálakat.

Hierarchia nélkül nem működhet egyetlen titkos társaság sem: alsóbb szintek, középső fokozatok, vezetői státuszok, s a valódi elit. Jellemző, hogy minden fokozat zártkörű és csak nagyon komoly kritériumoknak eleget téve haladható meg.

Sokszor nem mehet be bárki az utcáról, hogy ő aznap úgy ébredt, hogy egy bizonyos titkos társaság tagja kíván lenni. Ilyen tökfilkókra egy komoly társaságnak legfeljebb a tömeg-bázisában van szüksége, de nem a hierarchia magasabb fokain. Azért lássuk be, bármely eszme alapos megértéséhez és az ember benső átalakulásához szellemileg fel kell nőni, meg kell érni.

 

További jellemzője a titkos társaságoknak az álcázás. Szükség van a tudatos félrevezetésre, a figyelem elterelésre. Manapság ezt az emberekben szunnyadó félelmek, szorongások és paranoid tévképzetek folyamatos táplálásával lehet megoldani a leghatékonyabban: „keltsünk pánikot”, „tegyük közröhej tárgyává”, „bélyegezzük eretneknek” és így tovább.

Tipikus elem, hogy a természetfelettit is bekapcsolják a lejáratás-álcázás folyamatába. Ennek a stratégiának gyökereit megtaláljuk az eretnekség, a boszorkányüldözések és általában a totalitárius államok, a monopol érdekszövetségek és agresszíven térítő vallások történelmi epizódjaiban. Példát, hadd ne hozzak erre!

Tény viszont, hogy sokszor inkább tréfálkozni szoktak az emberek arról, hogy egy-egy titkos társaság mögött nem emberi testben élő lények, hanem földönkívüli idegenek, vagy szellemi lények állnak. Ez szerintem hiba és szűklátókörűségre vall. Mert tételezzük fel, hogy a hír igaz, akkor is ki tudná ezt megcáfolni. A titkos társaságok vezetőitől aligha várhatnánk el, hogy színt valljanak. A legnagyobb diktátorokról, királyokról és uralkodókról – a vallások alapítóiról és a prófétákról nem is szólva – pedig kifejezetten tudjuk, hogy természetfeletti támogatottságuk volt. Mágikus erejű ereklyéket, talizmánokat, kristálykoponyákat, ősi titkos feljegyzéseket, beavatott papok és varázslók pszichikai erejét felhasználva jutottak szinte egyik pillanatról a másikra országok feletti hatalmuk birtokába. Ezt aligha lehet letagadni!

 

Az álcázás egyik legjobb módja, ha a társaság bár jogilag nem betiltható – általában a nemzetek alkotmányait az ő ráhatásukra szerkesztették így meg az elmúlt háromszáz évben –, mégis megbotránkoztatás eszközévé válik. A szólás-, a vallás- és a véleménynyilvánítás szabadsága de jure (jogilag) lehetővé teszi, hogy titkos társaságok legálisan működhessenek a 21. században. Az embereket a saját „megbotránkozásaik”, vagyis a beléjük nevelt előítéletességük és szűklátókörűségük ejtik csapdába. Például Magyarországon manapság elegendő, ha valaki kiejti a szekta, vagy a nem történelmi egyház, illetve kisegyház szavakat, bizton számíthat valamilyen negatív érzelmi visszacsatolásra a hallgatóság részéről: támadásra, elfordulásra, megbélyegzésre. Vallásfilozófiai és vallástörténeti szempontból erre csak annyit reflektálnék, hogy minden, mai „nagy” vallás egykoron ugyanígy, kicsiként kezdte! De ezzel már nem foglalkozik a kedves hívő vagy szkeptikus. Érdekes volna egyszer egy olyan társaságról olvasni, akik toleránsak a többi titkos, féltitkos vagy csak titkokat birtokló szerveződésekkel szemben. Egyébiránt nemsokára egy ilyen típusúról fogok szólni, nevezetesen, a Rózsakeresztesekről.

 

Általában igaz, hogy a titkos társaságok ritkán nevezik magukat titkos társaságnak. Inkább választják a vallásfilozófiai iskola, az ezoterikus szervezet és az egyház formációkat, csakhogy a félreérthető, hírhedté vált neveik ne keltsenek megütközést az emberekben. Persze aligha lehetne átnevezni az Illuminátusok vagy a Szabadkőművesek rendszerét, ezért előbbi inkább teljesen átvedlett és új személyazonosságot kapott, míg utóbbi hagyományőrző módon állja a támadások hadát.

 

Összefoglalva, a titkos társaságokat a fentieken kívül jellemzi:

  • rejtett, avatatlanok számára elérhetetlen célok megvalósítása,
  • egyéni (individuális) fejlődés lehetősége,
  • szintezett és fokozatos tanítás, azaz beavatás,
  • spirituális (szellemi) titkok megismerésének lehetősége,
  • kapcsolatfelvétel a természet/a világ rejtett irányítóival.

 

Néhány ismertebb név a legtitkosabbnak tartott titkos társaságok közül:

Szabadkőművesek, Illuminátusok, Arany Hajnal Rend, Templomos Lovagok, Assassinok, Ku-Klux-Klan, Bilderbergiek, Külügyek Tanácsa, Maffia, Opus Dei, Koponya és Csontok Rendje, Trilaterális Bizottság, Triádok, Sion Rendje, Majestic-12

 

Boldog napot!

 

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..