Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

TITKOS KÍSÉRLETEK VAGY UFÓK?

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

Túl sok a gyanús jel és rengeteg a szinte ténynek tekinthető szemtanúk által adott beszámoló, amely összecseng a szakértők kutatási eredményeivel és következtetéseivel: valamit eltitkolnak a nyilvánosság elől. Az emberi kíváncsiság és megérzés ezúttal sem hajlandó elfogadni a tabukat és nem torpan meg a titkosított akták külső borítójánál.

 

ÖSSZEFONÓDÓ ELMÉLETEK

 

Akik hallottak már a Bermuda- és az Ördög-háromszögben tapasztalt, enyhén szólva is furcsa és megmagyarázhatatlan jelenségekről, azok általában arra a következtetésre jutnak, hogy valami nincs rendjén ezekben az esetekben. A kíváncsi elmének szintén bőségesen ad szellemi táplálékot a Philadelphia- és a Montauk-projekt. Több variáció is létezik:

  1. Vagy a katonaság folytat szigorúan titkos kísérleteket,
  2. Vagy a földönkívüliek tevékenységei okozzák a paranormális jelenségeket,
  3. Vagy van némi összefonódás az emberi faj és az idegenek között, amely a világ legnagyobb összeesküvés-elmélete lenne, ha bebizonyosodna róla, hogy létezik.

A dilemmát egyrészt az okozza, hogy nincsenek konkrét bizonyítékok a szakértők kezében, másrészt pedig az, hogy mindenki eltűnt/meghalt vagy legalábbis hallgat, aki az ilyen projektekben részt vett.

 

AZ UFÓ-ÜGY

 

Charles Berlitz és William Moore kultuszt emelt a paranormális jelenségeknek és megosztotta a nagyközönséggel a számtalan teóriát.

A Philadelphia-kísérlettel kapcsolatban megismert Morris Ketchum Jessup a húszas években csillagászatot és matematikát tanított a Michigani Egyetemen. Módszerével több kettőscsillagot fedeztek fel. De Jessup nem ragad le az asztrofizikánál, hanem a maguk teljes valójában tanulmányozta a maja és az inka kultúra hagyatékát. Végül arra a konklúzióra jutott, hogy a piramisokat és egyéb szakrális építményeket csak és kizárólag valamilyen, az emberi technológiánál fejlettebb tudással rendelkező faj építhette. A kutató nyíltan kiállt a mellett, hogy földönkívüliek jártak, avagy talán még mindig járnak a Földön. Amikor megírta erről a témáról szóló könyvét Az UFO-ügy címmel, akkor ezzel kivívta kora tudományos elitjének elsöprő támadását. Legfőképpen azzal, hogy olvasóitól kérte, hogy a követeljék képviselőiktől az egyesített térelmélet kutatásának felkarolását. Jessup úgy ítélte meg, hogy az egyesített térelmélet kidolgozása és tudományos bizonyítása fényt deríthet az UFO-k antigravitációs technológiájára és megadhatja a választ a rejtélyes meghajtási mechanikájukra is.

 

Carlos Miguel Allende felvette a kapcsolatot a kutatóval, akitől levélben hihetetlen dolgokat tudott meg a Philadelphia-kísérletről. Idézek a levél szövegéből: „Az eredmény egy torpedóromboló és teljes legénységének láthatatlanná tétele, mégpedig a tengeren 1943 októberében. Az erőtér formája lapított gömbszerűség volt, és mintegy száz yard (91 méter), esetleg valamivel több vagy kevesebb – ez a Hold pozíciójától és a szélességi foktól függ – és a hajó minden oldalára kiterjedt. Ezen a téren belül minden személy egymásba olvadt és bár voltak néhányan a fedélzeten, akik megőrizték saját alakjukat, aztán ezek is egyszerűen a semmibe tűntek. Az erőtéren kívül lévők semmi mást nem láttak, csak a hajótest visszamaradt

formáját a vízben… A kísérleti hajó eredeti legénységéből csak kevesen maradtak

meg máig, uram. A legtöbben megőrültek, egyikük a felesége és a gyermekei szeme

láttára, két másik társa jelenlétében egyenesen átment a ház falán és soha többé

nem látták. Ketten, miközben a kompaszt ellenőrizték, lángokká váltak, vagyis

megmerevedtek és elkezdtek égni, égtek tizennyolc napon át… A kísérlet

eredményesen zárult, de az embereknek csalódást okozott.”

 

Egy másik levelében pedig ez állt: „Mr. Jessup, én álmodozó vagyok. Nem csinálok ebből titkot és abból sem, hogy biztos vagyok benne, az ember eljut oda, amiről álmodik – a csillagokhoz, mégpedig azzal a transzportálási móddal, amely által a haditengerészet véletlenül – a legnagyobb ámulatára – eltűnni látta kísérleti hajóját, ami néhány perc múlva több száz tengeri mérfölddel távolabbra bukkant fel…”

 

AHOL A SZÁLAK ÖSSZEÉRNEK

 

Az Office of Naval Research (Tengerészeti Kutatási Hivatal) 1955 augusztusában a postaládájában talált névtelen feladótól származó, megjegyzésekkel teleírt példányt Jessup könyvéből. Úgy tűnt, hogy a kommentárokat olyasvalaki írta, aki behatóan foglalkozott az UFO-kkal és a földönkívüliekkel. A könyv eljutott az illetékesekhez: George W. Hooverhez, a különleges projektek parancsnokához és Sidney Sherby századoshoz. Az urak felvették a szerzővel a kapcsolatot, aki szerint Jessup kézírása olvasható a lapokon. Jessup megmutatta az Allendétől kapott leveleket is, amelyeknek később a teljes szöveget kiadták.

 

Állítólag Hoover és Sherby csupán magánemberként érdeklődött az UFO-k iránt, s hivatalos folytatása nem lett az ügynek. Jessup pedig tragikus hirtelenséggel hunyt el 1959

április 20-án, amikor gépkocsijában öngyilkosságot követett el: az utastérbe vezette a kipufogógázt. Mindenki eldöntheti, hogy ezzel kapcsolatban mit hisz.

 

Carlos Miguel Allende által sikerült Charles Berlitznek és William Moore-nak beazonosítani a kísérleti hajtót az Eldridge nevű rombolóval. Ennek ellenére a haditengerészet mindent tagad és mítoszgyártásnak minősíti az egész ügyet.

 

A KORMÁNYOK FÖLDÖNKÍVÜLI KAPCSOLATAI

 

Michael Salla PhD a Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól című könyvében nem kevesebbet állít, mint hogy a földönkívüliek bizonyos fajainak szoros kapcsolatuk van a nemzeti titkosszolgálatokkal. Történetesen technológia-cseréről beszél, amely az amerikaiak és a Szíriusz B-ről érkezők között ment végbe: „…egyben ők azok is, akik eredetileg átadták a kormányunknak a Montauk technológiát.” Ez egy olyan technológia, amely a katonaság támadóképességét jelentősen megnöveli egy esetleges földönkívüli fenyegetéssel szemben. Itt lényegében biológiai fegyverek kutatásáról van szó. A szerző egy Collier nevű kiszivárogtató szavait idézi: „Az a biológiai anyag, mely az Ebola vírusához lett illesztve, szintén a Szíriusz B humanoid lényeinek adománya volt a kormányzat számára.”

 

Egy másik hírforrás, Daniel Salter szerint, a földönkívüliek által adott különböző szövetek tanulmányozásának kérdése vezetett el az első, idegenek és az emberiség közötti, a Nemzeti Titkosszolgálat keretében létrehozott titkos együttműködés, a Fejlett Kommunikációs Kutató Szervezet (ACIO) megalapításához. A földönkívüliekkel való együttműködés célja egy összetett időutazási technika kifejlesztése, s hátborzongató oka nem más, mint további földönkívüliek váratlan jövőbeni fenyegetésének, avagy a velük való háború lehetőségének elhárítása.

Salter egy honlapra is hivatkozik, amelyen az alábbiak olvashatók:

„Üres Lap Technológia vagy BST…. az egyik formája az időutazásnak, mely lehetővé teszi a történelem átírását az úgynevezett interferencia pontokban. Az interferencia pontok az alapvető energiaközpontok, itt keletkeznek a történelem legfőbb eseményei, mint például a Szovjetunió felbomlása, vagy a NASA űrprogramja. A BST a legfejlettebb technológia, s bárki, aki birtokolja a BST-t, képes megvédeni magát bármilyen támadóval szemben.”

 

DIAMÁGNESES PONTOK A FÖLDÖN

 

E teória szerint nem csak az élőlényeknek, hanem magának a Földnek is létezik egy energetikai mátrixa, amely harmonikus módon fogja fel és osztja el az energiát a bolygó különböző térségei között. Egy szabályos mértani mező veszi körbe és az erekhez hasonlóan hálózza be a Földet. Maguk az alakzatok szabályos poliédereken alapulnak és jó esetben egyenlő távolságú vonalakból állnak össze. Eme energiavonalakat ismerjük úgy, mint Ley- és Hartmann-vonalak. Ezeket az energiaösvényeket térképezi fel és kutatja a radiesztézia.

A mátrixnak számos neuralgikus pontja van. Ezeken a helyeken természetes energiaörvények jönnek létre, amelyek meghökkentő jelenségeket tudnak produkálni: antigravitációt és levitációt. Bár a jelenségek, mint említettem, természetes okokkal is magyarázhatók, sajnos mostanság egyre több az elektromágneses örvénylések közötti rendellenesség. Sok ember és tárgy eltűnésének – például a Bermuda-háromszögben, a Sárkány- és az Ördög-háromszögben – éppen ez lehetett az egyik oka.

 

A régi kultúrák ismerték és látóképességű vezetőik segítségével ki is használták a rejtélyes jelenségek előnyeit: a gravitáció és a szupravezetés irányíthatóságának előnyeit. A piramisaikat és a kultikus helyeiket az ilyen diamágneses pontokra építették. Ezt a jó szokásukat követték a modern katonai támaszpontok és kísérleti telepek építésénél tudósaink is. Magyarul itt arról van szó, hogy a megfelelő technikával a bolygó energiája felhasználható. Dimenziók közötti utazással, közlekedéssel összefüggő kísérleteket is folytattak ezeken a pontokon. Valószínűleg az egyik ilyen lehetett a Philadelphia-kísérlet az Egyesült Államokban 1943-ban.

Minden jel szerint a Philadelphia-kísérletben egy hatalmas elektromágneses mező segítségével párokba rendezték az energiát és egy, a fénynél gyorsabban terjedő energiát hoztak létre. Gyakorlatilag a kísérletben a szilárd testeket részecskékre bontották szét, majd máshol újra összerakták. Tesla tanulmányaiban arra a következtetésre jutott, hogy a tachion energia 27-szer gyorsabban halad a fénynél. Ez lehet a gondolati energia és a szupravezetés alapja! A részecskék semlegessége nem hoz létre ellenállást, rájuk nem hat a gravitáció, tömegük nincsen, vagyis ez a tiszta energia.

 

Ha valamelyik faj – az emberiség vagy bármelyik földönkívüli civilizáció – képes volna e tiszta energia kinyerésének birtokába jutni, azzal óriási technikai áttöréseket érhetnének el. Aligha cáfolható, hogy az emberiségnél sokkal előrébb tartó fajoknak már a zsebében van a titkok kulcsa, s talán a mi agytrösztjeink is közel állnak a rejtély nyitjához. Ebből kiindulva a földönkívüliek felvehették kormányaink titkosszolgálataival a kapcsolatot azon egyszerű oknál fogva is, hogy kontrollálhassák a kutatásainkat és felhívják a figyelmünket e futurisztikus technológia óvatlan használatának beláthatatlan és katasztrofális veszélyeire.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..