Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Titkos kozmikus könyvtár: A Vatikán rejtegeti korunk egyik legjelentősebb találmányát?

Vajon a Vatikán rejtegeti korunk egyik legjelentősebb találmányát? Lehetséges, hogy a katolikus papság szántszándékkal átveri és becsapja a közvéleményt? Vajon az Egyház eltitkolja a papság életének és vívmányainak valódi mivoltát? Miféle szerkezet birtokába került az egyház, amely képes abban a pillanatban megmutatni egy adott hihetetlen történelmi eseményt, amikor arra éppen sor került?

 

Amikor Ernetti atya bejelentette, hogy birtokában van egy eredeti időgép, akkor ámulatba ejtette a világot. A vatikáni titkos időgép valódiságát állította François Brune, francia teológus, továbbá számos, a paranormális jelenségekkel és vallásokkal foglalkozó könyv szerzője. Könyvében, mely a Vatikán új rejtélye címet viseli, Brune azt állítja, hogy egyik barátja, Ernetti atya egy olyan szerkezettel kísérletezett, amely elképesztő történelmi képeket mutatott meg neki.

 

Pellegrino Ernetti atya (1925-1994) egy olasz katolikus pap volt. Híres ördögűző, valamint biblia- és zenetudós. Ernetti atya egyszersmind egy olyan tudós is volt, aki nagy érdeklődést mutatott a kvantumfizika és számos okkult téma iránt.

 

Vajon a Vatikán rejtegeti korunk egyik legjelentősebb találmányát?

Vajon a Vatikán rejtegeti korunk egyik legjelentősebb találmányát?

 

A történet az 1950-es években vette kezdetét, amikor Ernetti atya felfedte, hogy olyan időgépet talált fel, amely révén az ember láthatja és hallhatja a múlt eseményeit. A gépet Kronovizornak nevezte el.

 

Mielőtt a cikk folytatásába bocsátkoznánk, ki kell hangsúlyoznom, hogy ez több oknál fogva is vitatott történet.

Egyrészt azért, mert nincs a Kronovizor létezésére semmilyen bizonyíték. Másrészt nincs megbízható tanú Ernetti állításainak igazolására.

Mi most éppen azzal a rejtéllyel foglalkozunk, amely megoldatlan maradt és talán éppen ettől oly érdekfeszítő…

 

Ernetti atya szerint a Kronovizor egy olyan tőle független, egyébként tizenkettő híres emberből álló tudóscsoport több éven át folytatott kutatómunkájának eredménye, amelynek tagjai – elmondása szerint – inkább megőrizték a névtelenségüket. Ő csupán két nevet hoz nyilvánosságra a 12 közül. Az egyik Enrico Fermi (1901-1954), fizikus, Nobel-díjas, a másik pedig Wernher von Braun (1912-1977), német rakétafizikus és űrhajózási mérnök.

 

A második alkotóelem egy iránymérő volt. Ezt az általa érzéklet hangok és fények hullámhosszai indították be és vezérelték.

 

Az iránymérőt alkalmazva az ember egy sor olyan speciális koordinátába léphetett be, amely a történelem egy kívánt helyére és idejébe utaztatta a szemlélőt.

 

Ernetti atya Krisztust ábrázoló vitatott képe.

Ernetti atya Krisztust ábrázoló vitatott képe.

 

Ha például mi jelen szerettünk volna lenni akkor, amikor Julius Caesart meggyilkolták, akkor a megfelelő koordináták ezek lettek volna: Itália, Róma, Kr.e. 44. március 15. Vagyis éppen az a hely és időpont, amikor a római császárt meggyilkolták.

 

A harmadik komponens a rögzítő berendezések nagyon bonyolult sorából állt, amelyek a hangok és képek rögzítését tették lehetővé, bármilyen időből és bármely helyen.

 

Ernetti azt állította, hogy a Kronovizor segítségével számos történelmi eseménynek volt a szemtanúja. Így például Napóleon beszédének, egy régelveszett tragédia Kr.e. 169-es előadásának, de még Jézus kereszthalálának is.

 

Vajon mi módon volt képes Ernetti a múltban már lezajlott valós eseményeket látni?

 

François Brune atyának a következőt mondta Ernetti: „Mindenekelőtt azt szeretnénk elmondani, hogy amit láttunk, hiteles volt.”

 

„Egy olyan viszonylag modern eseménnyel kezdtük, amelyről sok dokumentum és felvétel áll rendelkezésünkre. Mussolini egyik beszédére irányítottuk a gépet. Majd elkezdtünk visszafelé haladni az időben és megfigyeltük, amint Napóleon tart beszédet, melynek során Itáliát köztársasággá kiáltja ki. Ezután sokkal előrébb utaztunk az időben, egészen az ókori Rómáig. Elsőként Traianus császár nyüzsgő zöldség-gyümölcs piacán voltunk. Majd Cicero egyik leghíresebb beszédénél voltunk jelen, amit elsőként Catilina szenátorral szemben intézett.”

 

Ernetti azt állította, hogy kis eltérést vett észre Cicero korszakának latin kiejtése és a modern iskolákban tanított latin között. Ezt követően az időutazók „dévajkodtak”, mikor Ernetti egy rövid színdarabhoz repítette őket.” Kr.e. 169-ben megnézték a Thyestes című tragédiát, amit a latin költészet atyja, Quintus Ennius írt. Ez egy olyan színdarab volt – magyarázta Ernetti –, amely mára csaknem teljes egészében elveszett, csupán 25 töredéke, illetve egy-egy sora maradt fenn.

 

„Vajon képesek volnánk rekonstruálni, amit valaha hallottunk?” – tette fel a kérdést Brune atya.

 

2.3

 

Blavatsky, Steiner, Spalding, Strieber mind azt állítják, hogy betekintettek a múlt és a jövő ködjébe, továbbá eljutottak az emberiség eredetéig és végzetéig.

Századunk derekán egy olasz bencés szerzetes azt állította., hogy ugyanilyen utazást tett. Neve Pellegrino Maria Ernetti atya volt. Pap, tudós és zenetudós volt egyszerre, a korai zenével foglalkozó tekintélyek egyik legjobbika. Azt állította, hogy összekapcsolta a modern fizika meglátásait az asztrális gépekről szóló okkult tudással azért, hogy titokban időgépet építhessen – a Kronovizort. Kijelentette, hogy a Kronovizort szemeiként és füleiként használva, végignézte Krisztus haldoklását a kereszten és jelen volt egy mára már elveszett tragédia, a Thyestes bemutatóján, amit Kr.e. 169-ben Quintus Ennius, a latin költészet atyja szerzett.

 

Sokan vitatják Ernetti atya állításait, különösen azért, mert a bencés szerzetes különös hallgatásba burkolózott életének utolsó évtizedeiben. Azt beszélik, hogy e kiváló tudós-pap nem mondott igazat. Viszont, akkor miért fordultak tanácsért egész Európából a briliáns, sok egyéb területen is járatos Pellegrino Ernetti atyához? Vajon miért vetemedett volna ő egy efféle csalásra?

 

A németről lefordított Ernetti atya Kronovizorja című könyv amerikai kiadása a világon elsőként tartalmazza annak a Thyestes-nek a szövegfordítását latinból, amelynek emlékeit Ernetti atya hozta vissza Kronovizora segítségével. Ez és más egyéb nemrégiben felfedezett dokumentumok is, megdöbbentő felfedezéseket tartalmaznak. Ezek segítségével egyszerűen képtelenség elvetni a zseniális és agyongyötört Pellegrino Ernetti atya állításait. A könyvről itt tudhatsz meg többet!

 

Igen. – felelte Ernetti atya lelkesen. – Amióta láttam, hallottam mindent: a szöveget, a kórusokat, a zenét, azóta képes vagyok az egész tragédiát teljes egészében közrebocsátani.”

 

1972. május 2-án a La Domenica del Corriere című olasz hetilap egy olyan képet közölt le, amelyen Ernetti atya azt állítja, hogy a Kronovizoron keresztüljutott hozzá. Ernetti atya vitatott képe Krisztus arcát mutatja a kereszten zajló haláltusája közepette.

 

„Először – fejtette ki az atya – megpróbáltuk újra felidézni Krisztus keresztre feszítésének képeit. De volt egy problémánk. A keresztre feszítések – bármennyire is szörnyűségesek voltak – Krisztus idejében gyakoriak voltak. Minden nap szögeztek embereket keresztre. Az sem segített, hogy Krisztus töviskoronát viselt, mivel a közhiedelemmel ellentétben nem volt szokatlan dolog, hogy töviskoronát helyeztek büntetésképpen a fejre.”

Ezért aztán arra kényszerültünk, hogy még néhány nappal előrébb menjünk vissza az időben, az utolsó vacsoráig.

„Mindent láttunk.” – mondta Ernetti atya nemes egyszerűséggel. – „ A kertben zajló agóniát, Júdás elárulását, a megpróbáltatást, a Golgotát.”

A Kronovizor csapata ennek a beszámolóját hozta vissza:

 

„Lefilmeztük ezt – elmulasztva a finom részleteket –, de a filmkészítés volt a rögzítés egyedüli módja.”

 

Kétséges, hogy ez a kép hiteles volna. Ernetti atya filmje sohasem került napvilágra. A kép megjelenését követő néhány hónap múlva egy majdnem azonos képet fedeztek fel, amelyet bár balról jobbra tükrözve, mégis Cullot Valera szobrász fametszetéről készítettek. Természetesen ez kétségbe vonja Ernetti atya történetét és hitelességét. Feltételezhetjük, hogy a kép hamis.

 

Amennyiben a Kronovizor valóban létezik, akkor el sem tudjuk képzelni, mi is történhetett vele. Mindjárt a legelején figyelembe kell vennünk, hogy nincs semmilyen bizonyíték a Kronovizor létezésére. Egy személy se látta a Kronovizort, de még Brune atyát se, aki Ernetti atya egyik közeli barátja volt. Ernetti sohasem nevezte meg azokat a tudósokat, akik együttműködtek vele, mivel ahogy ő fogalmazott, meg szerette volna kímélni őket a zaklatásoktól. Csak Wernher von Braun és Enrico Fermi voltak kivételek, akik viszont már halottak voltak. Ernetti atya szerint a Kronovizor veszélyes volt, s ezen okra vezethető vissza, miért szerelte szét és „rejtette el biztonságos helyre”.

 

„Ez a gép képes bárkinek a múltjára ráhangolódni, s nem hagy ki semmit. Segítségével nem léteznek többé titkok; nincsenek államtitkok, nem léteznek ipari titkok, sem pedig magánélet. Az ajtó szélesre tárható a legborzalmasabb diktatúra felé, amit a világ valaha látott. Végül egyetértettünk a gép szétszerelésével kapcsolatban.” – fejtette ki Ernetti atya.

 

Ernetti atya életének utolsó évtizedei roppant nyugalmasan teltek, azonban 1993-ban a terv két élő tudósa bemutatta találmányát a Vatikánban négy kardinális és egy tudósokból álló bizottság előtt.

A történteket nem kürtölték világgá.

 

Ennek a történetnek a végére több kérdésünk maradt, mint amennyit megválaszoltunk.

Vajon akkor a Kronovizor egy olyan valós idejű gépezet volt, amely ablakot nyitott a múltra?

Amennyiben valóban létezett ez, most vajon a Vatikán birtokában van?

A Vatikán visszatartja Ernetti atya életével és eredményeivel kapcsolatos teljes igazságot?

Vajon az egész sztorit a katolikus papok találták ki, gondolván, ez a mese hitelességet kölcsönözhet a kereszténységnek?

Vannak olyanok, akik elhiszik, hogy Ernetti atya feddhetetlen jellemű ember volt és sohasem eszelt volna ki ilyesfajta csalást, de a bizonyítékok hiánya az atya ellen szól.

 

Ernetti atya Kronovizorjának története lebilincselő történet marad. Ha egyszer bizonyítani lehetne a Kronovizor létezését, bizonyosan tudhatnánk, hogy Ernetti szavahihető volt. Másik lehetőségünk az, hogy várunk, amíg valaki feltalál egy olyan időgépet, amely visszavisz bennünket az időben, hogy kifaggathassuk Ernettit az igazságról…

 

Egyéb cikkek a Kronovizorról:

 

Kronovizor – Az „időnéző”

 http://boldognapot.hu/blog/kronovizor-az-idonezo-2/

 

A Vatikán időgépe

http://boldognapot.hu/blog/a-vatikan-idogepe-2/

Forrás: http://www.messagetoeagle.com/secret-cosmic-library-is-the-vatican-hiding-one-of-the-most-important-inventions-of-modern-times/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=messagetoeaglecom_trending_articles_oct_25_nov_1_2015

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..