Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Történt-e robbanás a Nagy Piramisban az ókorban?

A Nagy Piramis déli aknájában található úgynevezett „Gantenbrink ajtó” és a Királynő Kamrájának északi aknájában lévő másik „ajtó” mögött lévő „új” helyiségek és kamrák legutóbbi felfedezésének köszönhetően az ókori műemlék iránti érdeklődés továbbra is sok ember képzeletét ragadja magával világszerte. Még Dr. Zahi Hawass, az Egyiptomi Antikvitások Legfelső Tanácsának egykori elnöke is megjegyezte, hogy a Nagy Piramis még semmi esetre sem fedte fel valamennyi titkát.

 

http://cdn.ancient-origins.net/

 

Valójában, a Nagy Piramis belső kamrái számos rendellenes jellegzetességet mutatnak, amelyeket eddig még sosem beszéltek át vagy vitattak meg az olyan egyiptológusok, mint amilyen Hawass is. Mérföldkőnek számító könyvében, mely a Gízai Erőmű (1998) címet viseli, Chris Dunn mérnök azzal a javaslattal állt elő, hogy bizonyíték van arra, hogy a Nagy Piramis egy katasztrofális eseményen ment keresztül, azaz egy robbanáson eshetett át valamikor a távoli múltban, ami véget vetett az aktív erőműként való szerepének, merthogy Dunn azt vetette fel a könyvében, hogy a piramisnak elsődlegesen ez kellett, hogy legyen a funkciója. Később én is kifejtettem Dunn-nak a piramisban végzett robbanásról szóló hipotézisét az Ozirisz Földje című könyvemben (Adventures Unlimited Press, 2001), melyhez a helyszínen 1997-ben, 1998-ben és 1999-ben végzett kutatásaim során jutottam el.

 

A legutóbbi Egyiptomba tett utazásom lehetővé tette számomra, hogy tovább haladjak hipotézisem mentén és még több bizonyítékot gyűjtsek össze, de ez nem csupán a Nagy Piramist érinti, hanem más egyéb lelőhelyeket is.

 

Több olyan jellegzetességet találunk a Nagy Piramis belső kamráiban, amelyeket nem lehet megmagyarázni azzal, hogy ezt az építményt pusztán egy királynak szánt sírként használták – akár szimbolikus, akár valós értelemben. Mint ahogyan a saját és Chris könyvében már említésre kerül, a Király Kamra számos anomáliát vonultat fel. A helyiség délkeleti mennyezetén lévő gránit gerendákban repedések vannak. Először 1992-ben vettem észre ezeket a repedéseket. Az egyiptológusok úgy magyarázzák a repedéseket, mintha azok egy földrengés eredményei volnának, azonban nincsenek bizonyítékok szeizmikus rongálódásra semelyik lefelé tartó, föld alatti folyosóban, amelyeknek pedig közelebb kellett lenniük az epicentrumhoz. Az SCA (Az Antikvitások Legfelső Tanácsa) megpróbálta rendbe hozatni ezeket a repedéseket 1998-ban, de a mai napig is szemmel láthatóak.

 

http://cdn.ancient-origins.net/

 

Láthatók, amint a Király Kamra falai elválnak a padozattól és kipúposodnak, ami arra enged következtetni, hogy egy robbanás vagy egy erős energiaimpulzus volt rájuk nagy hatással. Chris Dunn szintén az egyik olyan kutató, akinek feltűnt, hogy a Király Kamra kőládája (amire tévesen hivatkoznak szarkofágként) jelenleg csokoládébarna színű, s nem az eredeti asszuáni vörös gránit színű, ahonnét egyébként az származik. A szín megváltozása valószínűleg a hatalmas hőnek köszönhető, amely arra mutathat rá, hogy a kőládát egy, a kamrában történt robbanás vagy tűz alakíthatta át kémiailag az ókorban. Amennyiben sikerülne hozzájutni egy kis mintához a ládából, akkor vizsgálatokkal lehetne igazolni, hogy valóban ez történt-e.

 

További rendellenességekre bukkanunk a Nagy Galériában. Chris Dunn elsőként fedezte fel, amikor 1999 májusában együtt jártunk Egyiptomban, hogy a Nagy Galéria falának felső része, a Király Kamrához vezető bejárt közelében, gránitból van és nem mészkőből. Az egész fal erőteljesen sötét foltokat mutat, amiről elképzelhető, hogy annak az eredménye, hogy valamikor iszonyatos hőnek volt kitéve, avagy talán egy robbanásnak. A Galéria oldalsó feljárói mentén több szögletes lyuk, illetve foglalat található, melyeket egyenletesen osztottak el a feljárók teljes hosszában. Egyes egyiptológusok, mint például Mark Lehner és Zahi Hawass úgy okoskodott, hogy Khufu – a Nagy Piramis feltételezett építtetőjének – szobrait helyezték el ezekben a lyukakban, azonban semmiféle bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy találtak-e valaha is szobrokat a piramisban. Chris Dunn úgy véli, hogy valamilyen szerkezeteket – talán Helmholtz Rezonátorokat – illesztettek ezekbe a nyílásokba, hogy megnöveljék a piramis által előállított energiát. Van bizonyíték arra nézve, hogy ezek a rezonátorok, avagy más egyéb eszközök, felrobbanhattak a felvetődött kataklizmaszerű esemény során, amelyre a piramisban került sor, mivel égés és pörkölődés nyomai láthatók a Nagy Galéria mennyezetén közvetlenül felül és az oldalsó feljárók nyílásainak megfelelően. Ugyanakkor ez lehet az oka annak, hogy miért nem találtuk meg sohasem a rezonátorok nyomait.

 

2003 januárjában a Nagy Piramisban történt ókori balesetről/robbanásról szóló lehetőséget vitattam meg az egyiptomi tanárommal, egy született „bölcsesség őrzővel”, Abd’El Hakim Awyan-nal. Miközben kifejezetten nem említettem a piramisban történt robbanást, Hakim kijelentette, hogy az ő (száj)hagyományában fennmaradt egy olyan, több ezer évvel ezelőtt történt, az egész világra kiterjedő kataklizmaszerű esemény, amelyet egy üstökös földközeli elrepülése, egy meteor becsapódása vagy valamilyen más csillagászati/geoszinkron esemény válthatott ki. Jóllehet Hakim nem gyakran foglalkozik precíz adatokkal, úgy vélem, hogy ez az esemény kb. 11500 évvel ezelőtt történt, miként azt Barbara Hand Clow állítja a Katasztrofóbia című könyvében (2001).

 

http://cdn.ancient-origins.net/

 

Az Ozirisz Földje című könyvemben említést teszek egy sor történelem előtti egyiptomi lelőhelyről a délen található Dahsurtól az északi Abu Roas-ig, beleértve Szakkarát és Gízát is. Ezek a helyek valamennyien összeköttetésben és kapcsolatban álltak egymással a kőből épített piramisok és templomok révén, valamint mindegyiküket több mint 10 000 évvel ezelőtt emelték a bennszülött egyiptomi bölcsesség-őrzők szerint. Megjegyzem, Abu Roas-nak is, ami úgy 5-8 mérföldre van Gízától északra, volt piramisa, ami jelenleg teljesen romokban hever. Az egyiptológusok azt állítják, hogy a piramist nem fejezték be, következésképpen jelentéktelen, viszont az én kutatásaim más eredményre vezettek. Amiről egyszer azt gondoltam, hogy a piramist megtámadták és kőfejtőként használták az arabok az elmúlt pár száz évben ahhoz, hogy köveket keressenek a földrengések által megrongálódott mecseteik újjáépítéséhez, arról most úgy hiszem, hogy a piramist ugyanaz a fent említett kataklizma tehette tönkre.

 

A Dahsurban található Tört Piramisnál végzett legfrissebb kutatások szintén feltártak néhány olyan lehetséges bizonyítékot, amelyek alátámaszthatják ezt a robbanásos feltételezést. A piramis északnyugati sarka, amiről az egyiptológusok úgy vélték, hogy a közelmúltig kőfejtőként szolgált, a jelek szerint úgy lett szétszedve, mintha egy robbanás történt volna. A piramison látszik a kő egyenetlen károsodása, amely ellentmond a tervszerű kőfejtésnek. A legtöbb eredeti burkolókő még mindig érintetlen, mégis úgy tűnik, hogy ez az oldal fel lett robbantva.

 

Egy ókori katasztrófaszerű esemény, amelyet számos szerző a nagyjából 11 500 évvel ezelőttre datál, akár csillagászati volt, mint egy üstökös vagy egy meteor becsapódása, akár egy bolygószintű, épphogy elkerült ütközés, avagy akár egy ősi világháború, amint azt David Hatcher Childress és  Zecharia Sitchin feltételezi, hatással lehetett valamennyi kőből épített piramisra azon a rácsvonalon, amit az Ozirisz Földje című könyvemben megjelöltem: egy megközelítőleg 25 négyzetkilométeres területen Dahsurtól Abu Roas-ig. A Nagy Piramisban talált bizonyítékok azt mutatják, hogy az építmény belső kamrái hatalmas hőnek, avagy robbanásnak voltak kitéve, amely az óriási 70 tonnás gránit gerendákat is megrepesztette a Király Kamrában. Ez a bizonyíték – mely nyilvánvaló, ha alaposan szemügyre vesszük – nem magyarázható másképpen, illetve nem lehet megmagyarázni pusztán azzal, hogy a műemléket egy 4500 évvel ezelőtt a királyoknak épített sírhellyé degradáljuk. Több olyan független holisztikus vizsgálatra van szükség, amelyet különböző tudományterületek tudósai és kutatói végeznek el a már említett anomáliákra vonatkozóan, hogy meg lehessen határozni – amennyiben van rá lehetőség –, hogy vajon ténylegesen robbanás történt-e a Nagy Piramisban az ókorban, vagy sem. Jelenleg elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy kétségbe vonhassuk azt az egész feltételezést, miszerint a piramist Kr.e. 2500-ban egy király sírjának építették.

 

Forrás: http://www.ancient-origins.net/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..