Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tündérek nyomai a Kárpát-medencében (I. rész)

Szentséges táj, ahol élünk, tele megfejtésre váró rejtelemmel és titokkal. Aki bírja a szellemi vagy energiaérzékelés képességét, az maga is meggyőződhet arról, hogy a földrajzi értelemben Kárpát-medencének nevezett vidék élő, elven, szakrális táj, ahol a Föld és az Ég erői találkoznak.

 

Miskolc lpg

 

Amikor a Napvallás papjai, a táltosok, az őrzők és kései utódaik, a középkori pálosok, szájhagyomány útján vagy égi jelenések formájában megkapták a napvallás titkos tanításait, akkor azokban egy ősi világ tárult fel előttük. Egy olyan korszak, amelyről sem az akkori, sem a jelenlegi népességnek nem sok fogalma lehet. Nevezhetjük ezt idilli, mitikus vagy „arany” kornak.

 

A mindenkori magyar beavatottat onnan lehet felismerni, hogy nem határolja le magát semmilyen eszmével, véleménnyel vagy előítélettel, hanem „átlát a szitán”, belelát az emberekbe és abba a világba, amiről halandó társai nem tudnak, amiben nem hisznek, sőt sokszor még a létét is tagadják. Tisztelet a kivételnek!

 

Amit ma felnőttes gondolkodásnak, műveltségnek, tudományosságnak, képzettségnek hívnak, az sokszor korláttá válik a fejekben és nem segíti elő a csodák világának megismerését. Ezzel kapcsolatban mi azt tanítjuk, hogy „Ha nincs rend a fejben, akkor nincs szeretet a szívben”.

 

Istentiszteletek

 

A napvallás hidat kíván verni a látható és a láthatatlan, a tudatos és a tudattalan, az isteni és az emberi világok közé. A napvallás az égi eredethez vezető híddá fog válni minden követője életében.

Erre minden ember képes, mivel van Lelke. Tehát van lelki útja is. Akinek pedig van lelke, az lelkes, és bár nem feltétlenül tud róla, varázsereje és mágikus képességei vannak, melyek a napvallás szertartásaival felfedezhetők, kibontakoztathatók és jóra használhatók. Csak alázat, kitartás és megtisztulás szükségeltetik hozzá.

 

Őseink mindezt tudták és hitték. Helyezkedjünk most egy picit eme ősi táltosnemzet dicső eleinek helyébe, lássuk az ő szemeiken keresztül őshazánk valóságát!

 

Úgy tudjuk, hogy 9-10. században élt őseink még élő kapcsolatban álltak a Kárpát-medencében élő természetfeletti lényekkel. Így többek között a tündérekkel is. Kölcsönös tiszteleten alapuló viszony volt ez, melyet táltosaink szavatoltak.

Ha még távolabbra utazunk az időben, akkor azt látjuk, hogy bolygónk mitikus múltjában az emberiség együtt élt és harmóniában élt a tündérekkel. Majd lassan, az idő múlásával az emberek és a tündérek viszonya megromlott: ahogy az emberiség elveszítette a szellemi látás képességét, úgy feledkezett meg a magasabb rendű lényekről, akikkel szimbiózisban élt. Az újabb, emberek által kreált vallások erőszakkal, térítő hadjáratokkal és politikai machinációkkal fokozatosan kiszorították az ősi hagyományokat, és a régi szent eszmékre ráültették a saját hiedelmeiket. De ezek már nem a harmóniát szolgálták. Bizonyíték gyanánt tessék megnézni a történelmünket!

 

ENIGMÁK KLUB

 

Így nem csak a tündérekről szóló őstudás kopott meg, hanem azok a kapuk is bezárultak, melyeken keresztül a tündérek világa és a mi életterünk összekapcsolódik. Néhány hely azonban a mai napig is megmaradt, s hírükről árulkodnak hagyományaink és mítoszaink. Ilyen hely például a Csallóköz és Írottkő is.

 

Állítólag Árpád fejedelem beavatottjai révén valaha szerződést kötött a tündérek királynőjével, mely szavatolta a békét az emberek és a tündérek között. Az emberek tiszteletben tartották a tündérek várait, szent ligeteit és mágikus szertartásait, cserébe a tündérek alkímiára és mágiára tanították őket, ami alatt a természeti varázslatokat, a gyógyítás praktikáit és az Istennel (isteni lényekkel) való közvetlen kapcsolattartás tudását adták át az embereknek. (Emiatt nem szívlelte őket sok más vallási irányzat, s igyekezett vagy tűzzel-vassal írtan tanításaikat, vagy babonaként kezelni őket nehogy az emberiség a tündérek segítségét kérje.)

 

Csallóközben például a népemlékezet szerint rendszeresen táncoltak a tündérek telihold idején. A tündérek újra meg újra megmutatták magukat őseinknek. „Táncuk” nem is annyira tánc, mit inkább a világok közötti tündérkapukon keresztül történő közlekedés volt. S amilyen gyorsan jöttek, a hajnal közeledtével olyan gyorsan illantak vagy tűntek el. Számos szavunk őrzi finom, légies formájukat, mozgásukat és fénytestüket. Így a tűnik, tünemény, tünékeny, tündököl szó is.

Érdemes megjegyezni, hogy a fénytestű tündérek megjelenéseinek sokszor maradtak és maradnak hírmondói: fantasztikusan finom illatok, semmihez sem fogható porok, sőt nem egyszer arany hajszálak is. Ezekről is tud a népemlékezet.

 

NYÍLT NAP

 

Ami Írottkőt illeti, a „Tudós” avagy „táltos” Nagy Ferenctől származik a következő történet.

„A három ős az a három nő, aki az emberi nem három asszonya volt. Ők minden ember ősanyjai. Szellemeik az Írottkőn laknak! Ők a Tündérek királyának gyermekei.”

 

Sokan úgy vélik, hogy tündérekkel manapság csak a mesékben találkozhatunk. Szépek is a tündérmesék. De mi van akkor, ha a tündérek egy olyan valóságos lénycsoportot vagy fajt alkotnak, akikben a régiek még hittek, mivel érezték, látták vagy hallották őket? Mi van akkor, ha előttünk ők laktak ezen a vidéken, s mi csak utánuk érkeztünk ide, tőlük vettük át a területet? Mi több, tőlük tanultunk olyan emberek közvetítése által, mint a javasok vagy a táltosok.

 

Visszatérve Írottkőre, így emlékszik vissza rá egy 13. századi asszony, Teréz nénike:

„A három szent asszony eredetileg a Babóti (Győr közeli falu) hegyekben élt, de a kolostor (a Pannonhalmi Apátság) miatt átköltöztek Írottkőre. Az szent hely. Itt pártfogásba vettek három leányt, akiket tündérségre tanítottak! E három nőszemély az emberi nem ősanyja. A szemfüles fehérnép tanul, ha teheti, mert ereje a bűbájában van.”

 

Akik a magyarok ősi vallási eszméit követik, azok tudják, hogy a fenti történeteknek mély igazságtartalma van. A történetben szereplő „ősanyák” egy letűnt ősvallás papnői lehettek, akik tartották a néppel a kapcsolatot. Ráadásul, „pártfogásba vettek” három lányt is a történet szerint, ami pedig arra utalhat, hogy tanították, képezték őket. Milyen felemelő lehetett, hogy valaki „tündérektől”, illetve avatott papnőktől sajátíthatja el a mágia fortélyait, ami alatt az Élet titkait, rejtett összefüggéseit értjük.

 

A tündéreknek az emberiség ősanyáiként való azonosítása is elgondolkodtató. Jóllehet én nem osztom azt a véleményt, mely szerint az emberiség a tündérek leszármazottjai lennének, mivel más lelki fajnak tartom az emberré lett és a tündérekként létező lelkeket, ugyanakkor arról meg vagyok győződve, hogy az emberiség előtti fajok között találunk olyanokat, akik a tündérvilágokkal szoros kapcsolatot ápoltak. Továbbá úgy gondolom, hogy a mai emberiség érájában a tündérkapukon keresztül többször segítették már a lakosságot a tündérvilág népei, vagy más szóval a „Szépek Népe”.

Megjelent a könyv 2

 

A tündérek már eltávolodtak az emberek világától, de bizonyos helyeken és alkalmakkor ma is fel lehet velük venni a kapcsolatot. A napvallás emlékszik rájuk, tiszteli őket és összhangban él velük.

 

Hamarosan folytatjuk az igazságkeresést!

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..