Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Új információ a petralonai koponya körüli vitában

Az Ancient Origins nemrégiben bemutatta a Görögországi Petralonában talált koponyáról szóló polémiát. Ez a vita több mint fél évszázada dúl a tudományos berkeken belül. Míg a görög kormány megpróbálta eltitkolni a koponyára vonatkozó információkat és visszautasítani Dr. Aris Poulianos-nak és munkatársainak a további vizsgálatait, addig sok tudós őszintén és bátran kimondta támogató véleményét. Olvasd el az azóta „Petralonai Emberként” emlegetett petralonai emberi koponya felfedezésének hátterét.

 

http://upload.wikimedia.org/

 

„A Görögországi Chalkidiki-ben (Halkidiki) a Petralona-barlang egy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő régészeti és paleontológiai terep. Az évek folyamán viták alakultak ki a barlangban feltárt emberszabású rendbe tartozó csontvázak korát illetően. Újabban aggodalmakat hallottam eme leletek állapotával és biztonságával kapcsolatban, valamint azt is hallottam, hogy kutató tudósok, különösen azon elsőleges tudósok esetében, akik az anyagot és a barlangot tanulmányozták, Dr. Aris és Nikolas Poulianos, megvonták az anyagokhoz és a barlanghoz való hozzáférést a további kutatások céljából.

Írtam a Barlangkutatás Nemzetközi Szövetségének nevében, hogy előadjam és kérelmezzem az alábbiak hozzáférhetővé és átláthatóvá tételét: bizonyítsák be, hogy az anyagok biztonságban vannak minden károsító tényezővel szemben  és dolgozzanak ki egy olyan irányelvet, amely tartósan szavatolja a hosszú távú biztonságot; használják fel a dokumentumokat és egyéb információkat arra, hogy bebizonyítsák az anyagok eredetiségét és származási helyét; körültekintően és pontosan dokumentálják az anyagok fizikai állapotát és bárminemű károsodását azért, hogy létrehozhassák azt az alapvonalat (viszonyítási pontot), ami alapján biztosítani lehet bármilyen kezelés jövőbeli feltételét és kihatásait, illetve ami alapján egy jövőbeli tanulmány majd összehasonlíthatja és megmérheti azokat; valamint dolgozzanak ki egy olyan irányelvet, amely azon eljárásokról, feltételekről és a megkötésekről szól, amelyek alapján bármilyen képzett tudós  hozzáférhet az anyagokhoz további tanulmányozás céljából.”

 

Macie Henneberg professzor, a Fokvárosi Egyetem Anatómiai és Sejtbiológiai Tanszékéről szintén megismételte a felfedezés fontosságát:

 

„Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy az emberiség eredetének és a jelenlegi életünk valamennyi szempontja befolyással van a teljes emberiségre, és hogy semmilyen erőfeszítést nem kellene sajnálnunk a kutatásukra… Petralona barlangja és a hozzá kapcsolódó lelőhelyek az emberiség eredetének legkiválóbb dokumentumai közül valók.”

 

Néhány vita továbbra is folyik, azonban világosabbá vált, mint valaha, hogy a petralonai koponya pontos kora több oknál fogva is roppant fontos az emberi evolúció kutatásának tekintetében.

Teljesen más szempont, hogy az alfajaink (embertani típusok, törzsek, vagy általánosabban fajok) változatossá válása vajon évezredekkel vagy majdnem egy millió évvel ezelőtt történt-e meg.

Amíg 700 ezer évben meg nem határozták a petralonai koponya korát, addig minden 400 ezer évnél korábbi emberi fosszíliára úgy tekintettek, mintha azok a Homo erectus fajához – például a „Pekingi emberhez (500 000 éves), a Jávai emberhez (900 000 éves) vagy más afrikai mintapéldányokhoz (kb. 1,1 millió éves) – tartoztak volna.

 

http://www.ancient-origins.net/

 

A petralonai koponyára vonatkozó tényeket és az azokat övező vázlat röviden összefoglalására P. Kokkoros és A. Kanellis, a Thessaloniki Egyetem professzorai kerítettek sort, ami egy 50-70 000 évvel ezelőtti, nem rétegzett neandervölgyi nőt mutatott ki. Ugyanezt a kort állapította meg 1964-ben két német tudós, O. Sickenberg paleontológiai és E. Breitinger antropológiai szempontból, s az utóbbi kijelentette, hogy a petralonai ember az „első Afrikán kívüli afrikai”.

 

Amikor Dr. Aris Poulianos-nak lehetősége nyílt a koponya tanulmányozására, azonnal kiemelte a petralonai férfi európai vonásait. 1968-ban, majd 1975-től 1983-ig, feltárta a petralonai barlangot, ami azt igazolta, hogy az emberi koponya egy nyilvánvaló rétegtani sorozathoz tartozik (a 11. réteggel egyezően), 700 000 éves, bemutatva ezzel saját paleolit kultúráját, nem beszélve az emberi lény által valaha meggyújtott tűz nyomairól.

A fent említett O. Sickenberg professzor G. Shutt nevű tanítványának a segítségével, közvetve egyetértett Dr. Aris Poulianos-szal a 700 000 évre vonatkozó dátum tekintetében még mielőtt 1970-es évek végén eltávozott volna.

 

A kezdeti nemzetközi reakció az volt, hogy semmilyen Afrikából származó ember nem élhetett ebben a korban Európában. Következésképpen Dr. Aris Poulianos elmélete túlzónak tűnt. Mindazonáltal, a következő évtizedek folyamán Petralona feltárási adatainak köszönhetően, más európai paleo-antropológiai lelőhelyekről bebizonyosodott, hogy hasonló korúak (700 000 évesek), mint például Mauer (Németország), Isernia (Olaszország) vagy Boxgrove (Anglia).

A tudományos „szél” lassan kezdett „széllökéssé” válni Poulianos-nak hála. Az olyan felfedezések, mint például Atapuerca (Spanyolország), Ceprano (Olaszország) vagy Dmanissi (Kaukázus) területéről valók, újra megerősítették a kezdeti elképzelést, miszerint Európában már 2 millió évvel ezelőtt élhettek emberek, ha nem korábban. Viszont, úgy tűnik, hogy ez a hír sohasem érkezett meg Görögországba, s a dolgok csak rosszabbodtak. Ennek okán írt levelet Macie Henneberg a „Current Anthropology” -nak (v. 29, 1988):

 

http://www.ancient-origins.net/

 

„A Petralonai Embertani Múzeum bejáratánál van egy márványtábla, amely a múzeum rendeltetéséről szól és azt állítja, hogy Dr. Poulianos fáradozásainak köszönhetően emelték. A nevét durván levésték (bár annak egyes részei továbbra is olvashatóak). Nincs olyan hozzáértő antropológus, aki jelenleg a lelőhelyet és a múzeumot felügyelné… Úgy gondolom, hogy nem etikus dolog egy vésővel kitörölni a tényeket és kompetens tudósokat megakadályozni abban, hogy a munkájukat folytathassák a terepen.”

 

Ezennel fontos kimutatnunk, hogy Dmanissi után egy új „kivonulás-szerű elmélet” bukkant fel. Először a Homo habilis menekült el (a Sínai-sivatagon) Afrikából Eurázsiába, ahol végül kihalt.  Ezzel szemben Afrikában a Homo habilis Homo erectus-szá fejlődött, aki a maga turnusában a világ többi részén terjedt el, azonban végül ott is eltűnt. De Afrikában Homo heidelbergensis-szé fejlődött (aki a Homo sapiens egy archaikus formája, majd szétáramlott a nagyvilágba, ahol ő szintén eltűnt. Afrikában, a Homo heidelbergensis (a heidelbergi ember) Homo sapiens-szé fejlődött, ahol feltehetően 200 000 évvel ezelőtt terjedt el Afrikán kívül.

 

A petralonai koponya kormeghatározásához visszatérve, két fő kérdés merül fel:

A.)   Ha 700 000 évvel ezelőtt létezett bármilyen ősi emberi forma, akkor annak a napjainkban élő emberi populációkkal (afrikaiakat, ázsiaiakat, európaiakat) szembeni elsősége annak lehet köszönhető, hogy változataik sokfélesége régebben jelent meg, mint azt eleinte hittük (nem csupán 10 000, 30 000 vagy 200 000 évvel ezelőtt)? Mivel nagyon valószínűtlen, hogy hasonló alfaji embertani típusok ugyanazt az irányt követve ismétlődtek volna meg majdnem egymillió év múltán, ezért a korai (eltérő alkalmazkodásokra visszavezethető) sokfélévé válás hipotézisei tért hódítottak.

B.)    Ezt azt jelenti, hogy az összes ember az utóbbi 700 000 vagy több éve ugyanahhoz a fajhoz tartozott?

 

A fenti kérdésekre adandó válaszok átvezetnek a petralonai koponya pontos kronológiájához (erre irányultak az Anthropological Association of Greece legnagyobb erőfeszítései), valamint a paleolit kultúra fokának megállapításához.

 

Másfelől, a kiváló tudósok elősegítették magának a koponyának a nagyfokú károsodását, ezt a tényt R. Murill (USA), C. Stringer (Anglia), R. Protsch (Németország), az édesapám, Dr. Aris Poulianos, jómagam és mások is éles kritikával illették. Véleményem szerint ez a károsodás arra volt visszavezethető, hogy helytelen módon vettek mintákat a koponyából a 700 000 éves kormeghatározás megcáfolása érdekében. Ez a mintavétel nem csupán rendkívüli módon károsította a koponyát (helyette inkább állati fosszíliákat tehettek volna tönkre), hanem egy teljes mértékben pontatlan dátumozást eredményezett 125 000 és 240 000 év között. Az Anthropological Association of Greece átérezvén a nemzetközi tudományos és nyilvános közösséggel szembeni súlyos kötelességét, felkérte a görög hatóságokat, hogy mutassanak fel olyan fotókkal és videókkal kiegészített írásos formákat, amelyek igazolják a koponya konzerválási állapotát. Ez megnyugtató volt abban a tekintetben, hogy legalábbis attól a perctől kezdve már senki sem vehet mintát a görög állam beleegyezése nélkül egy nemzetközi bizottság támogatása mellett. Ez volt az egyik oka annak, amiért Doctors N. Taylor (2012) és Kyung Sik Woo (2013) hasonló tartalmú leveleket intézett a görög művelődésügyi miniszterhez.

 

Zárszóképpen egy részlet Professor Macie Henneberg leveléből:

 

„A tudás egyike az emberiség legbecsesebb erőforrásainak. Szabadon követhetőnek és nemzetközileg megoszthatónak kellene lennie… A Kongresszus a nemzetközi tudóstársadalomhoz fordul, hogy tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést az emberi származás felbecsülhetetlen értékű bizonyítékainak a megóvása érdekében és tegye lehetővé a több éves helyi tapasztalatokkal rendelkező kutatóknak munkájuk folytatását az akadémiai szabadság szellemében és az emberi tudás javára.”

 

Forrás: http://www.ancient-origins.net/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..