Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Újabb fejezetek a Grál történetéből

Vannak, akik a Szent Grált a kereszténység sajátjának tekintik, míg mások abszolút másfajta spirituális és okkult hatalmat tulajdonítanak neki. Vajon a Szent Grál ténylegesen egy keresztény relikvia vagy eredetileg egy másik vallás ereklyéje? Egyáltalán, egy tárgy vagy egy eszme manifesztációja a Szent Grál?

 

I.sz. 397-ben a karthágói zsinaton szavaztak és döntöttek arról, hogy az Újszövetségbe pontosan mely könyvek és írástöredékek kerüljenek bele és melyek maradjanak ki belőle. Ezt később többször újragondolták. Többek között 1547-ben a trentói (tridenti) zsinaton, amikor az egyház nem hivatalos eretnekségnek nyilvánította a Grállal kapcsolatos ismereteket. Vajon miért volt ennyire az egyház bögyében a Grál? Mi lehet a Grál és a mai vallás disszonanciájának a valódi oka?

Laurence Gardner arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyház éppen annak a Grálnak a jelképét bitorolta el, amely ellen van. Maga a kehely ősi jelkép, sőt kenyérrel és kehellyel már Ábrahám korában is találkozhatunk, amely hozzávetőlegesen az i.e. 2. évezred elejére tehető. Vagyis könnyen elképzelhető, hogy az eukarisztia szentségét nem maga Jézus találta ki. Sokkal valószínűbb, hogy Megváltó is – mint mindenki más – egy korábbi szokásból merített, illetve egy régi rítust elevenített fel ama bizonyos utolsó vacsoráján. Vajon erre találunk konkrét bizonyítékokat?

Nos, igen. A Holt-tengeri tekercsekben a Közösségi szabályzatban, amely i.e. 50 körül íródott, megtaláljuk az utolsó vacsora megfelelőjét, méghozzá a kumráni messiási lakoma formájában. Eszerint a lakomát a főpap és Izrael messiása, azaz felkentje végzi. (A messiás szó felkentet jelent, de ez nem szükségszerűen Jézusra, hanem mindig a rangidős, az aktuális felkentre vonatkozik.)

A tekercs azt is elárulja, hogy a nazarénusok közösségét hivatalnokok képviselték, akik az apostolok tanácsában ültek. A szabályzat részletezi az étkezés során elvégzendő rítusokat és szertartásokat.

A Grál históriájában az is érdekes, hogy találunk benne Jézus születése előtti hivatkozásokat, amelyek egyértelműen zsidó származású személyeket jelölnek meg: többek között József, Galahad, Jonas vagy Ban neve is igazolja ezt. De ami a legkülönösebb, az Júdás Makkabeus nevének említése, aki i.e. 2. században halt meg. Tehát Arimatheai József és Jézus előtt más nagyformátumú személyek is a Grál-vonalba tartoztak. Ezt a hivatalos Bibliában nem találjuk meg, ellenben Josephus Flaviusnál és az apokrif Makkabeusok könyvében igen. Vajon miért nem válogatták bele a kanonizált Bibliába eme részeket?

 

Ennek sokféle oka lehet. A kutatók szerint egyik lehetséges indok az lehet, hogy ezek a történetek nem Istennek, hanem az embereknek az ügyeivel foglalkoznak. Másik, talán lényegesebb indoknak az tűnik, hogy ez a mellőzés megkönnyített a második júdai királyi ház kitörlését az iratokból. Ez a ház Dávid háza mellett már régóta fennállt és elismerést szerzett magának.

Júdást amúgy a „kalapácsos” (makkaba) néven ismerték. Az ő követőit hívták utólag makkabeusoknak, de egy másik nevük is volt: Hasmóneusokként is emlegették őket egyik felmenőjük után. Júdás fellázadt a Szeleukida királyság ellen, mert nem bírta elviselni a rájuk (a zsidóságra, illetve Jeruzsálemre) kényszerített görög vallásosságot, amivel együtt járt a görög nyelv kötelező használata, a körülmetélés betiltása és a Tóra-tekercsek elégetése. Így nem csoda, hogy szemernyit se tetszett Mattitiás főpap fiának, Júdás Makkabeusnak az elnyomás.

A sorozatos harcok sok ezer ember életét követelték, míg végre sikerült Júdáséknak győzelmet aratni és újjászentelni a jeruzsálemi templomot. A harcok azonban tovább folytatódtak: Róma előbb a Hasmóneusok ügyének támogatójaként lépett fel visszaadva Júdea függetlenségét, majd később éppen Róma igázta le és tette provinciává a zsidó területeket.

A sors fintora, hogy a Hasmón-ház csakhamar kihalt, amikor Mariammé hercegnő feleségül ment Heródeshez. Így vált Heródes Jeruzsálem királyává, amely posztról sem ő, sem utódai nem kívántak lemondani senki kedvéért.

Nem mindenki osztotta a makkabeusok hitvallását. Például azok a zsidó hívők is ellenezték, akik nem voltak hajlandók sábesz idején is harcolni. Ők, a hászidok (hászidim = jámborok) tüntetőleg kivonultak Jeruzsálemből és a kumráni pusztaságban megalapították a saját közösségüket. A Holt-tengeri Réztekercs szerint Kumránt Szehalának hívták régen.

Jézus nazarénus családja egy ideig Kumránban lakott az esszénusokkal együtt. A nazarénusok egy, az erőszakot elvető és a házasságot megengedő rendet alkottak, ahová Jézus sok tudást pumpált át az Esszéniából. Így nem csoda, hogy mindkét irányzat ugyanazt a célt tűzte ki, Dávid királyi házának uralomra juttatását. Mindezt miért?

Mert jól tudták, hogy Jézus személyében egy olyan lélek szállt alá, aki nem csak vérében hordozta a Grált, de tanítványainak segítségével életre is tudta kelteni azt. Amikor Grálról beszélünk, akkor egy olyan isteni ideáról szólunk, amely a tiszta és nemes eszméket testesíti meg olyan elsöprő erővel, amelynek szinte senki és semmi nem tud ellenállni.

 

Erre minden esélyük meg is volt, hiszen az esszénusok, a nazarénusok és az Egyiptomból érkező beavatottak évszázadok óta várták azt a messiást, aki majd egyesíti erőiket és végrehajtja a korszakváltást. Igen ám, de erre az ellenoldal is idejében rájött és olybá tűnik, hogy hathatós lépéseket tett ellene, mert Jézust sikerült megállítaniuk, majd az egyház égisze alatt a saját terveiket elindítaniuk. Így kapunk választ a bevezetőben szereplő dilemmára, miszerint miért nem szereti a valódi Grált az egyház, ugyanakkor miért használja fel céljai érdekében a kelyhet, mint szimbólumot. Amúgy minden beavatott tudja és tudta, hogy a Grál egy eszme és egy vérvonal egyszerre, amely a magasabb rendű eszméket képviseli szemben a földhöz kötő, anyagias, önző és erőszakos ellenáramlatával.

Az egyház talán azért nem szívleli a Grál-eszmeiséget, mert tudja, hogy a Grál képviselői leránthatják a leplet a legfajsúlyosabb hamisságokról, ha egyszer a történelem elérkezik egy paradigmaváltó fordulópontjához.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..