Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A világűrből érkező istenekkel összefüggő úgynevezett sumér pecsétek

Az Ancient Origins korábbi cikkében Jason Jarrell és Sarah Farmer megvitatták annak a lehetőségét, hogy Zecharia Sitchin helytelenül fordított számos sumér szöveget. Sitchin szerint számos olyan sumér pecsét létezett, amelyek az Anunnakikhoz kapcsolódtak, akikről azt állította, hogy az égből érkeztek az ember teremtése és az emberiség bányászati munkára fogásának céljából. Bár ez Sitchin és támogatóinak a véleménye, a sumér pecsétek, melyeket bizonyítékokként hoz fel a rabszolgatartásra, szimplán a sumérok istenimádatával állnak összefüggésben. Ezek a pecsétek valójában olyan talizmánok, amelyek célja nem több annál, mint hogy a sumér embereket az istenekről való elmélkedésre és a jócselekedetekre ösztönözze.

 

Ezeknek a pecséteknek egy szabatos fordítása jelzi, hogy semmi közük nincs az űrutazáshoz vagy az úgynevezett nibiruiakhoz. Mivel ezek a pecsétek szerencsehozó talizmánok voltak, arra emlékeztették a pecsétek viselőjét, hogy az isteneit imádja, nem pedig az űrutazáshoz kapcsolódtak.

 

Az első ezredforduló mezopotámiai/sumér pecséthengere (Public Domain)

 

A fenti ábrán számos sumér jelet látunk. Három alakkal találkozunk. Ezek a jelek az alakokhoz kapcsolódnak.

A képen megtekinthetjük a király sumér jelét, amelyet egy csillagformájú alak jelképez és 16 pontot is tartalmaz. A pont „li”-nek, míg a vonal „i”-nek olvasandó. Sumérül a li i jelentése „láthatóvá, fénylővé válni”.

 

Tizenhat pontos csillag. Egy sumér pecséthenger részlete. (Public Domain)

 

Ezt követően két istent látunk. Balra egy ember-hal vagy halember alakot. Ez az istenség Ea, akiről úgy tartották, hogy egy hal (halszerű lény) volt és az emberiség teremtője. A másik istenség Enlil lehet. Az istenek kezei egy hasábra mutatnak és a következő jeleket testesítik meg: i ta, melyek olvasata: „a kéznyomát hagyja” vagy „átadja a tehetségét”.

 

Ea isten. Valószínűleg Enlil isten.

 

Az istenek között és felett egy tömb alakú ábrát láthatunk számos vonallal. Jobb kéz felőli oldalán két jel található: egy sarló alatta egy vonallal. A sarló valószínűleg az u jel, a vonal i-nek olvasandó. A két jel így együtt „u i”-nek olvasható, vagyis a „szemtanú meglepettségét” jelölik.

 

A hasáb közepén egy pontot (li), egy félkört (a), alatta egy pontot és egy legyezőszerű szimbólumot (pa) láthatunk. A legyező alatt egy nagy félkör (a) találunk. Ezeket a szimbólumokat összeolvasva: „Li a pa A” adódik, aminek a jelentése: „Az Atya mint hatalmas vezető láthatóvá válása”.

 

A hasáb végénél bal kéz felé eső oldalon három jelet láthatunk: egy függőleges vonalat (i) látunk két vízszintes vonallal (gu), amelyek közte és egy másik függőleges vonal között helyezkednek el. Ezek a jelek „i gu i”-nek olvashatók, vagyis „látható tanúvá válni az ember javára”.

 

A tömb alakú ábra.

 

Az „a” jel alatt, a pecsét középpontjában egy olyan ábrát láthatunk, melyet pont-vonal jelek vesznek körül = li i, azaz, „láthatóvá válni”.

A következő jel az u, ami „hatalmas/tápláló”.

Az u jelen belül ismét ponttal (li) találkozunk két vonal között, melyek a két oldalán (gu) helyezkednek el. Li gu = „táplálékot adományozni”

Ezek a jelek minden bizonnyal így olvashatók: „Látható válik a hatalmas (Vezető/Atya), hogy táplálékot adományozzon az emberiségnek”.

 

A pontos vonal jellel körbevett ábra.

 

A pecsét végén helyt foglaló Enlil keze a tu jelet formázza, ami „i tu”-nak olvasandó = „áldozatot bemutatni”. Ea isten keze az „i ta” jelet formázza, ami „átadja a tehetségét/tudását” jelentésű.

 

Olvassuk el a pecsétet jobbról balra. A jelek a pecsét jobbszélső részétől:

 

Me mi mi I i-ta mi ge i u u mi gu lu a a i-me

 

„A jövendőmondó sok erőt kapott az istenségtől, hogy (áldást) adományozhasson. Küldj jós jelet. Járj közben, hogy csodálat (csodás jel) küldessen az orákulum táplálására és az ember fenntartására. Az erős Atya orákulumot küld.”

 

Ezután egy olyan alakot láthatunk, amely egy talapzatra állított nyílra vagy lándzsára hasonlít. Ez az ábra számos jelből áll. Olvasta Pa ta u = „Fedd fel az erős ember jellemét”

 

A lándzsa vagy nyíl alak bal oldalán több hullám (zi) jellel kezdődő jelet látunk valamivel az isten feje felett. A hullámos jel a zi, ami igazságnak vagy az élet leheletének olvasandó.

 

Az isten keze a lándzsa csúcsára mutat. A másik az i ta jelekké változik (Tehetséget/Tudást küld). A keze alatt két oszlopban jeleket látunk. Három jobb oldali jel Su a-i u és így olvasható: „A bölcsesség az Atyától és a csodás jeltől ered.”

 

 

A kéz alatt öt jel van bal oldalon, melyek így olvasható: Mi mi ta be ta, avagy „A rendkívüli jós megnyitja a beszédet és az ember hasznára/a te hasznodra bízza.”

 

 

A hullámos vonal felett egy olyan ábrát láthatunk, amely egy u-t formáz, egy kör felett két doboz vagy hasáb között, egy legyezővel a körszerű ábra alatt. Az u megfelel az u-nak, a hasáb alakok bu mesh-ként olvasandók, a kör jel = ta és a legyező a kör alatt a pa.

Ez az ábra: U bu mesh ta bu mesh pa

„A hatalommal bíró ember támogatja a szupertökéletes jós és vezető jellemét.”

Fontos megjegyezni, hogy amikor egy jel duplázódik, akkor az a jel többes számára utal.

A középső isten mögött proto-sumér jelek szerepelnek, amelyek közte és a pecsét bal szélen található isten között vannak. A első jel a félhold, ami u vagy „bámulni”. A többi jel fentről lefelé olvasva lu mi ta mi ta gun a lu mi mi i be. Tu mi i.

 

„Tekints a hatalmas emberre. Bontsd ki az isteni végzést. Bízd az emberi lény javára. Terjeszd az orákulum isteni rendeletét, hogy tanúskodhass. Menj és mutass be áldozatot az orákulumnak.”

 

Ez a pecsét ugyanakkor egy, az isteneknek az orákulumnál, a jósnál bemutatott ádozatról tudósít. Úgy tűnik, hogy ez a jós beszédet intéz a kérelmezőhöz (a hozzá fordulóhoz).

 

A pecséten található szöveget figyelembe véve a hasábon található alak valószínűleg Anu istent szimbolizálja, aki minden istenek égi Teremtője.

 

Ezek a pecsétek közlik az emberekkel, hogy mutassanak be áldozatot Anunak azért, hogy életükben ez az istenség látható formát öltsön.

 

A 12. bolygó pecsétjének sumér olvasata

 

A 4-es proto-sumér pecsét egy nagyon érdekes sumér pecséthenger (VA 243)

Erről a híres pecsétről gondolják az Ősi Idegenek elméletének kidolgozói, hogy a VA 243-as az Anunnakik földre történő migrációját jelenítik meg.

Michael S. Heiser a 12. bolygó mítosza: a VA 243-as pecséthenger rövid elemzése című munkájában kifejti, hogy ez a pecsét nem támasztja alá a Zecharia Sitchen által népszerűsített 12. bolygó elméletét.

 

 

A VA 243-as pecséthenger első fordítását 1940-ben Anton Moortgat végezte el. Moortgat sumerológusként Berlinben adta ki a fordítását Vorderasiatische Múzeum pecsétgyűjteményének, a Nyugat-Ázsiai Pecséthengerek publikációjajént.

Dr. Heiser a német szöveg angol fordítását a következőképpen adta vissza:

 

Első sor: dub-si-ga “Dubsiga” egy látszólag befolyásos ember egyik személyes neve

Második sor: ili-il-la-at “Ili-illat” egy másik személyes név, a pecsét tulajdonosának kora

Harmadik sor: ir3-su “dein Knecht” Németül az „Ön szolgálatára.”

 

Összefoglalva a VA 243-as leírás Moortgat-féle fordítását, így hangzik: “Dubsiga, Ili-illat, a Szolgálatára.”

 

Bár Dr. Moortgatnak a VA 243-as pecséthenger fordítása ez, a saját olvasatom ettől nagyon eltér. Én úgy fordítom a VA 243-t, ahogyan a lineáris sumér jeleket olvassuk, nem úgy, ahogyan az ékírásokat.

 

A proto-sumér 4-es pecsét.

 

A pecsét vizsgálata jelzi, hogy ez a pecséthenger egy talizmán. A dr. Moortgat által ecsetelt szöveg három részén ikonográfiai elemek is találhatók a pecséthengeren, melyek szintén a lineáris sumér jeleket mutatják, ahogyan a proto-sumér 4-es ábrán is látható.

A VA243-as pecséthenger fordításában a csillag és a pont jelek betűzését és olvasását mellőzve így hangzik:

 

„Az istenségnek megvan a hatalma, hogy feltárja a talizmán isteni döntését az ember számára. A talizmán bölcsessége az, hogy tökéletessé tegye a jóst. Isten teszi tökéletessé eme ember isteni rendelvényeit/döntéseit. E talizmán elrendeli (azt), Tedd tökéletessé az áldozatodat. Mutass be áldozatokat a Nagyra Becsült orákulumnak, aki az égbe vezet.”

 

Összefoglalva, ezek a pecsétek szerencsehozó talizmánok voltak, arra emlékeztették a pecsétek viselőjét, hogy az isteneit imádja, nem pedig az űrutazáshoz kapcsolódtak.

 

A proto-sumér pecsét írásrendszerek vitái világosság teszik, hogy a Sumérben élő különféle emberek egy lineáris szótagírást használtak. A sumérek által hátrahagyott pecsétfeliratokról úgy tűnik, hogy talizmánokként vagy amulettekként szolgáltak. Ezeket a pecséteket azért készítették a sumérok, hogy odaadásukat kifejezzék az isteneik és istennőik felé, valamint ezek a sumér nép által létrehozott hatalmas civilizáció bizonyítékai is.

 

Top image: Cult scene: the worship of the sun-god, Shamash. Limestone cylinder-seal, Mesopotamia. (Public Domain)

 

Forrás / Original article: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/reading-so-called-sumerian-seals-relating-gods-outer-space-009737?nopaging=1

 Source: https://www.ancient-origins.net/

By Dr. Clyde Winters

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: https://napvallas.hu/ és https://www.szarazgyorgy.hu/
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .