Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Zecharia Sitchin és a sumér szövegek félrefordítása

Egy korábbi kétrészes cikkben (1) a szerzők írtak az Anunnaki néven ismeretes sumér istenek téves társításáról, ahogyan őket az Ősi Asztronauták Elméletet (Ancient Astronaut Theory , a továbbiakban A. A. T.) propagáló könyvek, tévésorozatok és más média szokta bemutatni. A cikk feltárja a Zecharia Sitchinre visszavezethető A. A. T. által népszerűsített Anunnaki ábrázolást, és kimutatja, hogy az Anunnakik Stichin-féle olvasata sehol sem szerepel az ősi sumér irodalomban.

Az eredeti cikk megjelenése óta sok olyan kérés vetődött fel arra vonatkozóan, hogy még több háttéranyagot szeretnének a sumér szövegek és az állítólagosan az 1970-es években feltűnt Sitchin-féle személyes „fordítások” között meghúzódó diszkrepanciákról.

E cikk még további részleteket taglal e témában és néhány olyan indokot is bemutat, amelyek alapján a szerzők úgy vélik, hogy érdemes volna Sitchin örökségét bizonyos fenntartásokkal kezelni.

 

Az Anunnakik

 

Sitchin narratívájának középpontjában egy Anunnaki névvel illetett, földönkívüli/idegen lényekből álló csoport áll, akikről azt állítja, hogy a saját DNS-üket keresztezték a Homo Erectuséval az emberiség létrehozásának érdekében – amiatt, hogy az embereket rabszolgaként aranybányászatra és más ásványok kitermelésére használják fel. Manapság az Anunnakikat gyakran vonultatják fel különféle módokon az A. A. T. (Ősi Asztronauták Elméletről szóló) irodalomban úgy, ahogyan számos vallásban is be szokták mutatni az emberi faj teremtőjének tudományos megfelelőjét.

Az Anunnaki valójában azt jelenti, hogy „hercegi/fejedelmi mag” vagy „hercegi (királyi) vér/származás”.

Az Anunnakik Sitchin-féle fordítása: „azok, akik az égből érkeztek”, ami önmagában egy hiba, illetve teljes mértékben fabrikált, s a fogalom ily módon történő modern fordításai pusztán Sitchin

saját publikációira támaszkodnak. A tudósok korlátlanul kutathatnak a sumér irodalom teljes spektrumán itt: The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (2) annak érdekében, hogy leellenőrizhessék a maguk számára a Sitchin által említett fogalmakat vagy a jelen cikket.

 

Négy rézötvözetből készített szobrocska kb. Kr.e. 2130-ból, amely négy mezopotámiai istent ábrázol, amint jellegzetes szarvas koronát viselnek. (Osama Shukir Muhammed Amin/ CC BY-SA 3.0 )

 

Sitchin könyveinek népszerű fogadtatását követően a populáris média özöne követte azt a felvezetését, amelyben állítja, hogy a sumér irodalom az Anunnakikat olyan idegen lények csoportjaként írja le, akik az égből repülő járműveik segítségével, űrruhában vagy más holmiban szálltak le. Nem létezik efféle leírás az Anunnakikről a sumér szövegekben.

Valójában ezekhez az ábrázolásmódokhoz a legközelebb „Az Anunna” leírása áll, akik „olyan istenek vagy istenségek, akiket An vagy (Anu) nemzett az égben”.

 

Az Anunnakikat soha nem ábrázolták idegen űrbéli istenekként a sumér művészetben és ikonográfiában, hanem ők olyan szimbólumok, amelyekről Sitchin öröksége miatt hiszik sokan, hogy tulajdonképpen más istenségekre utalnak.

Például, a szárnyas korongok és a félholdak, melyek olyannyira elterjedtek a sumér ikonográfiában, valójában különleges nagy- és holdistenek – nem pedig Anunnakik.

 

Az első Milleniumi pecsét, amely egy halöltözetű bölcset mutat egy stilizált fa előtt egy félholddal és egy szárnyas koronggal helyezve fölé. E csoport mögött egy másik növényforma egy sugárzó csillaggal és egy csillagcsoporttal (a Plejádokkal) felette. Public Domain )

 

Ősi aranyásók

 

Az ősi aranyat ásó istenségek témáját tekintve, meglepő lehet sok olvasó számára arról értesülni, hogy maga Sitchin soha nem nyújtott szöveges referenciát a sumér corpusból e teória alátámasztására, ami hihetetlen népszerűségre tett szert. A Sumér Irodalmi Szövegtárban az arany példái után folytatott kutatásnak nem sikerült referenciákat találni az ősi aranyat bányászó istenekre.

A 12. bolygó című könyvében Sitchin azt állítja, hogy Bel Nimiki-t (Ea felmagasztalását) úgy kéne fordítani, hogy a „Bányászat Ura”. Azonban, egyrészt semmi sem indokolja ezt, másrészt pedig Ea bármilyen más sumér szövegben lévő leírását sem társíthatjuk az ősi aranybányászok feletti hatalomhoz. A valóságban Ea a megszokott módon a bölcsességgel és a tudással társítható, amely további alapokat szolgáltat a Bel Nimiki gyakori „Bölcsesség Ura” fordítására.

 

Enki (Ea) részlete az Adda-pecsétről Public Domain )

 

A sumér szövegtár sehol nem állítja, hogy Adamah vagy az emberiség megteremtésére azért került volna sor, hogy az emberek rabszolgafajként szolgáljanak aranybányászat céljából, továbbá ez bizonyosan nem egy olyan Anunnakit ábrázol, aki az idegen DNS-t a főemlősökkel keresztezi. A sumér irodalom világosan úgy meséli el az emberek teremtését, mint istenek alkotását azzal a céllal, hogy magához a teremtéshez járuljanak hozzá. Miután az emberek megsokasodtak és túlságosan kellemetlenekké váltak, az istenek bosszúsak lettek és egy hatalmas özönvizet bocsátottak rájuk, hogy eltöröljék őket. Az ékírás szerint egy embernek megparancsolták, hogy építsen egy hajót, majd őt és a családját a kiválasztott állatokkal megmentették a hét napon és hét éjszakán át tartó esőzésektől, amely az áradást okozta.

 

A Nibiru

 

Sitchin szerint a Földből kitermelt arany célja a Nibiru megmentése volt, ami egy, a Plútón túli bolygó, amely 3600 évenként egyszer keresztülhalad a naprendszerünkön. Dr. Michael S. Heiser (Ph. D., a Wisconsin-Madison Egyetem ősi sumér nyelvekkel és a Héber Bibliával foglalkozó doktora) úgy írt egy tanulmányt a Nibiruról, ahogyan az valójában szerepel az ékírásos szövegekben, s amely jelentős mértékben fényt derít e fogalom tényleges ősi kontextusára és használatára. Hét szakértő munkásságából merítve, köztük a nagyra becsült sumér tudósét, Benno Landsbergerét, valamint a chicagói Asszír Szótárt is felhasználva, Heiser mindet olyan ismert ékírásos szöveget kielemzett, amely a Nibirut említi.

Megállapította, hogy a fogalmat csak csillagászati vagy az istenekkel kapcsolatos szövegkörnyezetben használták azért, hogy négy dologra utaljanak vele: a Jupiter bolygóra, a Merkúrra, Marduk istenre és egy csillagra. Annak elismerése mellett, hogy e fogalom négy helyütt történő alkalmazása némi bonyodalmat okoz a tudósok körében, Heiser kimutatta, hogy „Egy dolog bizonyos a szövegek alapján… a Nibirut SOHA nem azonosították egy Plútón túli bolygóval.” (3)

 

Egy művészi interpretáció a Nibiruról (PlanetUser/ CC BY-SA 4.0 )

 

Heiser a Nibiru adatait az ókori szövegek alapján az alábbi hat Sitchinnek ellentmondó pontban foglalta össze:

 

  1. A Nibirut egy csillagnak nevezik.
  2. A Nibirut egy bolygónak nevezik – majdnem mindig Jupter-Marduk, de egyszer a Merkúr, ugyanakkor sohasem említik a Plútón túli valamiként vagy valamilyen ismert planétaként.
  3. A sumérok saját feljegyzéseik alapján csak öt bolygót ismertek (és a napot, illetve a holdat is bolygónak tartották).
  4. A Nibirut soha semmilyen megközelítésből sem említették az Anunnakikkal együtt; továbbá soha nem állították, hogy lakott lenne vagy lett volna.
  5. A Nibiru egy „állócsillag” valamilyen kapcsolatban áll a konstellációkkal (nem tudjuk, hogy valamelyik tagja-e vagy csak a szomszédságában van), amely a pályájukon „tartja” azokat, de ugyanakkor úgy írják le, mint ami „változtatja a helyzetét” és „átszeli” az eget időnként.
  6. A Nibirut minden évben látták, ami romba dönti Sitchin 3600 éves ciklusára vonatkozó véleményét.

 

Sitchin ama állítása, miszerint a sumérok kiterjed tudással rendelkeztek a naprendszerről, nem illik össze a maguk a sumérok által lejegyzett kozmikus-csillagászati rendszerrel. Miközben a szövegek bizonyos istenségekkel kapcsolják össze a különleges bolygókat, az ékírás valójában soha nem említ többet, mint hét planetáris testet (a napot és a holdat is beleszámítva). Például a két MUL-APIN tábla 36 állócsillag felkelését keltezi csakúgy, mint a Vénusz, a Jupiter, a Mars, a Szaturnusz, a Merkúr és a Nap, valamint a Hold pályáját.

 

A VA243-as pecséthenger, melyet Sitchin bizonyítékként használt. CC BY 2.0 )

 

A 12. bolygó című könyvben Sitchin (a berlini Vorderasiatische Museum gyűjteményében található) VA243-as pecséthengert idézi bizonyíték gyanánt arra, hogy a sumérok kiterjedt ismeretekre tettek szert a földönkívüliek révén. A pecsét azóta híressé vált Sitchin elméleteinek indítványozói között és számos kutatót ösztökélt arra, hogy világszerte hasonló munkák után kutasson. Sitchin azt állítja, hogy a pecsét bal felső sarkában található egyik jelképes kép a napot és a 11 planetáris testet jeleníti meg – következésképpen ez megerősíti a „12. bolygó” szcenárióját. A kép egy központi körkörös gömbből áll, amelyben egy hat sugarú csillag van és 11 kis „pötty” veszi körbe. Viszont, ahogyan Heiser kimutatta (4), a hat, hét és nyolc ponttal rendelkező égi objektumok a sumér művészetben mindig a mi helyi napunktól különböző csillagokat jelenítenek meg. A sumérok valójában a helyi napot (és a napistent, Utu vagy Samas istent) a két szimbólum valamelyikével ábrázolták: vagy egy körrel, aminek négy olyan „karja” van, amelyek közül négy „hullám” sugárzik ki, vagy a napos szárnyas koronggal.

A VA243-as pecséten egyik sem tűnik fel ezek közül. Ráadásul a sumér művészet bővelkedik olyan példákban, ahol a nap isteni szimbóluma olyan 6, 7 vagy 8 sugarú szimbólum mellett tűnik fel, amely a „csillagra” vonatkozik, s ez az, ami a VA243-on látszik, illetve ez demonstrálja, hogy a nap és a csillag jelképei nem voltak felcserélhetők a sumér kozmoszban

 

Azzal is előálltak, hogy a VA243 valójában talán egy áldozatbemutatást jelenít meg a termékenységisten előtt. (4)

Ezt támaszthatja alá a pecsét értelmezése, mely így olvasható: „Dubsiga, Illi-illat, szolgálatára” (5)

Tulajdonképpen több száz, a VA243-ashoz hasonló pecséthenger létezik, melyeket „áldozati” pecsétekként ismerünk. Ezeken 6, 7 vagy 8 sugarú „csillag” jelkép szerepel az istenségek feje felett azért, hogy megkülönböztessék őket a képeken található halandóktól.

 

Egy babiloni (bár Új-Asszír) hengeren egy csillag látható az itt ábrázolt istenek feje felett. CC BY-SA 3.0 )

 

Konzekvenciák és az igazság utáni kutatás

 

Miért lényeges, hogy leteszteljük Zecharia Sitchin elméleteit? Valójában bármilyen narratívát alapvetően lényeges megkérdőjelezni, amelynek feltett szándéka az emberiség eredetének és a kozmoszban elfoglalt helyének magyarázata.

Mindazonáltal, Sitchin munkái – Erich von Däniken munkái mellett – egy olyan elmélet felállítását célozták meg, amely nem is annyira egy kutatási terület, mint amennyire egy iparág manapság. S minthogy egy iparág, amelyet az emberiség eredetére (ősi génsebészet), egy apokalipszisre (a Nibiru visszatérésére), egy eljövendő megváltásra (amikor az idegenek visszatérnek megmenteni minket) és egy újfajta tudományos „istenségre” (magukra a földönkívüliekre) vonatkozó érdekes magyaráztok felajánlásával adnak el, ezért az Ősi Asztronauták Elméletet ennek megfelelően egy növekvő vallásként határozhatjuk meg.

A legfrissebb tanulmányok hanyatlást mutattak ki az amerikai hagyományos vallási gyakorlatok terén (6). Egy 2014-ben végzett felmérés kimutatta, hogy az 1981 és 1996 között született emberek 35 százaléka úgy gondolják, hogy nincs vallási hovatartozása. (7)

Az érme másik oldala, hogy egy újabb felmérés szerint, melyet a 20th Century Fox végzett, nagyjából az amerikaiak fele hisz a földönkívüliek létezésében, míg valamivel kevesebb, mint 39 százaléka elhiszi, hogy a múltban már meglátogatták a földet az idegenek. (8)

 

Az Ősi Asztronauták Elmélete vajon képes lesz betölteni azt az űrt, amit a hagyományos vallások hanyatlása okozott Nyugaton?

Valószínűleg egyesek számára ez nem szerencsés, figyelembe véve, hogy az Ősi Asztronauták Elméletét úgy mutathatjuk be, mint ami tele van minden olyan hibával, amilyenekkel általában az intézményesített vallások is – például ősi szövegek félrefordításaira épülnek, írók fantáziáján alapszanak, valamint isteni vagy vallási jelképeket és történeteket használnak fel arra, hogy egy kapitalista törekvést (marketinget) előmozdítsanak. Hogyan mulaszthatják el a szabadgondolkodók, hogy az újonnan felmerülő paradigmákat ugyanolyan kritikus szemmel nézzék, amilyennel mi a múlt paradigmáira tekintünk?

 

 

Egy másik ok, ami miatt az Ősi Asztronauták Elméletet egyfajta egészséges szkepticizmussal kellene fogadni: egy univerzális „X-faktorrá” lépett elő, amely az emberiség múltjának nagyon is valós rejtélyeit magyarázhatja el.

Manapság az Ősi Asztronauták Elméletének mindenféle változata létezik már a közönség számára, amelyekben az „idegenek” felcserélhetők a bukott angyalokkal, a nefilimekkel stb. Ily módon az „ősi génpiszkálás” vagy az „ősi idegenek” olyan csomagolássá vált, amelyet az archeo-asztronómia, a mesterségesen megnyújtott koponyák, az ősi megalitikus építmények, a fejlett fémmegmunkálás, a nagyon nagy, másként fogalmazva a rejtélyes csontmaradványok és szinte bármilyen, az ősi emberek által hátrahagyott érdekesség megmagyarázására fel lehet használni.

Amióta igény van arra, hogy egy „X-faktor” eljusson az egész történelmet felölelő pontig, azóta ez arra ösztönzi a kutatókat, hogy ne vegyenek észre egy olyan nagyon is emberi elemet, amely életre hívta az ősi világot. Például, a szerzők azt indítványozzák, hogy a jövő független kutatói, akik az ősi rejtélyeket kutatják, előbb itt, a földön kutakodjanak a válaszok után, mielőtt a csillagokra pillantanának.

 

Top image: Photo of Zecharia Sitchin (left)( CC0)Akkadian cylinder seal dating to circa 2300 BC depicting the deities Inanna, Utu, and Enki, three members of the Anunnaki.(right) ( Public Domain )

 

 

Forrás / Original article: http://www.ancient-origins.net/human-origins-religions/zecharia-sitchin-and-mistranslation-sumerian-texts-009442

 Source: https://www.ancient-origins.net/

By Jason Jarrell and Sarah Farmer

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..